Vil beskytte «Tørrfisk fra Lofoten» i EU

KSL Matmerk har startet arbeidet for at Tørrfisk fra Lofoten skal få status som Protected Geographical Indication (PGI) i EU.

Denne beskyttelsen tilsvarer statusen beskyttet geografisk betegnelse som Tørrfisk fra Lofoten har oppnådd her hjemme. Ved å være pådriver for å få frem søknaden for EU-kommisjonen, hjelper KSL Matmerk produsentsammenslutningen på 14 medlemmer å oppnå juridisk beskyttelse i EU. Innovasjon Norge fullfinansierer arbeidet med søknaden, opplyser stiftelsen KSL Matmerk i en pressemelding.

– At søknaden er blitt fullfinansiert av Innovasjon Norge tar vi som et tegn på at beskyttelse av matprodukter får en stadig større bevissthet og betydning hos offentlige myndigheter, sier administrerende direktør Ola Hedstein i KSL Matmerk.

Tørrfisk fra Lofoten oppnådde status som en beskyttet geografisk betegnelse i Norge i 2007. Det langsiktige målet for produsentene har imidlertid hele tiden vært at produktbetegnelsen Tørrfisk fra Lofoten skal oppnå en beskyttelse i EU ved å bli registrert som en Protected Geographical Indication, som er den europeiske varianten av den norske beskyttelsen.

Høyere preferanse og pris

Tidligere undersøkelser gjennomført av Innovasjon Norge i Milano, viste at 90 prosent ville valgt lovbeskyttet tørrfisk fremfor annen tørrfisk. Så mange som 74 ville vært villig til å betale en en høyere pris.

– Italienerne har søkt om beskyttelse for sine kjente matskatter Prosciutto de Parma (Parmaskinke) og Parmigiano Reggiano (Parmesanost) i Norge. Nå gjør vi det samme med Tørrfisk fra Lofoten i EU. Det hjelper lite å reagere på misbruk og kopiering når skaden først har skjedd. Her bør flere tenke som tørrfiskprodusentene, være føre var og sikre seg en eksklusiv rett til merkevaren.Vi har flere norske matskatter som for eksempel klippfisk, fenalår og Jarlsbergost, som burde være relevant å få beskyttet i hele det europeiske markedet, sier Hedstein.

Garantier fra det offentlige om kvalitet

For å oppnå status som en beskyttet betegnelse i Norge eller i EU, må det dokumenteres at geografiske forhold har betydning for produktets særegne kvaliteter. Garantien fra det offentlige om at disse faktorer har betydning for produktets kvalitet, er et konkurransefortrinn som sammenslutningen ønsker å utnytte i sitt største marked, Italia.

Eksportørene av tørrfisk opplever et prispress i Italia, selv uten konkurranse fra andre land. Dette skyldes i hovedsak konkurranse fra andre næringsmidler og lokale aktører i eget nærmiljø som ikke overholder spillereglene i markedet.

– Vi gleder oss til å ta fatt i dette nybrottsarbeidet og vil søke råd fra våre samarbeidspartnere i Italia og Portugal som kjenner EUs ordninger godt, sier advokat Nina Wærnes Hegdahl, som nå skal ta fatt i arbeidet med den historiske søknaden.

Hun regner med at oppgaven vil ta omtrent to år og at erfaringene fra dette arbeidet vil komme andre norske produsentsammenslutninger til gode.

Les mer
Les mer om beskyttede betegnelser