Fokus på kosthold og helse i Ukraina

Eksportutvalget for fisk sin representant i Ukraina var medarrangør av en stor pressekonferanse om det ukrainske kostholdet.

Sammen med en lege og en ernæringsekspert svarte representanten fra Eksportutvalget for fisk (EFF) på en rekke spørsmål knyttet til temaet sjømat og helse.

– Når vi markedsfører våre produkter i ulike land, er det viktig å finne lokale vinklinger og informasjon som er spesielt nyttig for det aktuelle marked, sier EFFs utsending til Ukraina, Julia Seljeseth, i en pressemelding.

– Vi vet at forventet levealder i Ukraina er mye lavere enn i Norge (68,5 år) og at mye av dette skyldes hjerte- og karsykdommer. Derfor fokuserer vi på de positive helseeffektene sjømat har som en del av et balansert kosthold. Når vi deler av vår erfaring og kunnskap på dette området blir vi hørt, sier Seljeseth.

Forebygge hjerte- og karsykdommer

Pressekonferansen, som fant sted 30. november i Kiev hadde fokus på hvordan man kan redusere dødstallene som følge av hjerte- og karsykdommer. Mange svar ligger i kostholdet og det er viktig å bygge bevissthet omkring hva man spiser og hvordan kostholdet påvirker kroppens funksjoner.

Kostholdets sammensetning kan påvirke flere viktige risikofaktorer for utvikling av hjerte- og karsykdommer. Omlegging av kostholdet i tråd med Helsedirektoratets anbefalinger, vil kunne redusere forekomsten av hjerte- og karsykdommer ytterligere, fastslår Nasjonalt råd for ernæring i sin rapport om norsk kosthold.

I Ukraina kunne Seljeseth blant annet bidra med kunnskap omkring de norske kostholdsprogrammene og implementering av disse.

– I Ukraina er dødeligheten som følge av hjerte og karsykdommer nesten dobbelt så høy som i Norge (henholdsvis 65 og 36 prosent). Sjømat er viktig for helsen. I Norge anbefaler blant annet Helsedirektoratet at man spiser fisk minst tre ganger i uka, også gjerne som pålegg, sier Seljeseth.

Omega-3 fettsyrer

Vitenskapelige studier viser blant annet at omega-3 fettsyrer forebygger nye tilfeller av hjerte- og karsykdommer blant folk som er rammet. Dette har Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) slått fast i sin rapport om effekter av omega-3 fettsyrer.

Les også: Vurderte effekter av omega-3 fettsyrer 29.06.2011

Disse fettsyrene finner man blant annet naturlig i fete fiskearter som laks, ørret, sild, lodde og makrell og disse bør derfor inngå som en naturlig del av det ukentlige kostholdet, ikke bare for folk som er rammet av hjerte- og karsykdommer, men også som en del av et forebyggende kosthold, fremholdes det fra EFF.

Pressekonferansen fikk stor oppmerksomhet i Ukraina og ble dekket av totalt 26 representanter fra media, inkludert TV.