- Råstoffkvaliteten blir dårligere

Blankpakket torsk før ising. Illustrasjonsfoto: Norges Råfisklag

Resultatene fra en ny undersøkelse indikerer at strukturering i kystflåten har ført til at fangsteffektivitet prioriteres foran kvalitet.

Nofima har sett nærmere på sammenhengen mellom redskapsvalg, fartøystørrelse, fangststørrelse og kvalitet på råstoff fra kystflåten og gjort funn som tyder på at kvaliteten blir dårligere, skriver Nofima i en pressemelding.

- Krokfanget fisk fra små fartøy gir best kvalitet og minst variasjon, men likevel reduseres disse landingene i kystflåten. I fiskeindustrien er oppfatningen at råstoffkvaliteten fra store fangster fra store fartøy er dårligst. Fangststørrelsene har økt for alle fartøygruppene, konstaterer Nofima.

Les også: Kystflåten prioriterer torsk 23.01.2012

- Må ta grep for å bedre kvaliteten

Dagens prissystem gir rom for fiskekjøperne både til å trekke i pris for dårlig kvalitet og til å betale mer enn minstepris for å premiere kvalitet. Dette skjer imidlertid i liten grad. I dag foreligger det ingen dokumentasjon på at en generell kvalitetsheving av råstoffet gir økt verdiskaping gjennom hele verdikjeden, opplyser Nofima. I undersøkelsen peker Nofima på at det kan gjøres reguleringsgrep som kan bidra til at kvaliteten på ferskt råstoff blir bedre.

- Dette bør imidlertid ikke gjøres før potensialet for økt verdiskaping som følge av økt kvalitet er dokumentert, mener prosjektlederen, forsker Edgar Henriksen.

Les også: Lønn som fortjent? 16.12.2010

Prosjektet er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og er en del av programmet «Markedsbasert høsting av fiskeressurser».

Nofima har laget et faktaark og rapport som går mer i dybden på dette forholdet. Se vedlagte faktaark og link til rapportene nedenfor.

Les mer
•  Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten (pdf)

Se også rapport:
•  Fangstregulering og råstoffkvalitet i kystflåten - Rapport juni 2011 (pdf)