ESA kritiserer hvitfiskindustrien

Mens oppdrettssektoren generelt følger hygienekravene er det rom for betydelige forbedringer for virksomheter som foredler hvitfisk.

Det konkluderer EFTAs overvåkingsorgan ESA med etter en inspeksjon av Mattilsynets kontroll med fiskerivirksomheter, melder Mattilsynet. Men også Mattilsynet får kritikk for mangler i kontrollrutiner.

ESA inspiserte høsten 2011 norske fiskevirksomheter for å sjekke om den offentlige kontrollen av produksjon og salg av fisk og fiskerivarer ble utført i tråd med EØS-avtalen.

Les også: Planlagte ESA-inspeksjoner i 2011 01.12.2010

Kritikk mot både virksomheter og Mattilsynet

Det ble avdekket flere mangler. De gikk på at bygningsmessige forhold i anleggene gjør det vanskelig å oppfylle hygienekravene, fare for kryssforurensing og mangler ved lagring og merking av produkter. Mattilsynet får kritikk for at tilsynet hadde enkelte mangler i etatens kontrollrutiner.

– Dette er ikke bra for norsk fiskerinæringen. Det er den som har ansvar for at hygienekrav blir fulgt slik at mattryggheten ivaretas, sier Friede Andersen, seksjonssjef i Mattilsynet.

– Mattilsynet har iverksatt tiltak

Mattilsynet iverksatte umiddelbart etter inspeksjonen flere tiltak for å rette opp alvorlige mangler ved de inspiserte virksomhetene.

– For å bedre våre egne kontrollrutiner vil i 2012 prioriterer vi å følge opp de problemene og manglene som ESA har påpekt. Oppfølgingen vil være overfor alle aktuelle virksomheter, ikke bare de som ble besøkt av ESA, sier Andersen.

– Vi innfører i tillegg opplæringstiltak, gjennomgang av kontrollrutiner og et eget tilsynsprosjekt for sjømatområdet i 2013, legger Andersen til.

– Ikke fosfat

Det har tidligere vært problemer med bruk av polyfosfater i saltfiskindustrien, og ESA sjekket dette spesielt. De konkluderer med at det ikke ble funnet spor som kunne indikere slik ulovlig bruk i saltfiskproduksjonen.

– Vi inviterer bransjen til å diskutere resultatene og oppfølging av rapporten. Det er næringen som har hovedansvaret for å rette opp forhold som ikke er i samsvar med hygieneregelverket, avslutter Andersen.