Kollagen kan hentes ut fra fisk

Markedet for kollagen kan bli enda større, nå som Kjersti Lian, Runar Gjerp Solstad og kollegaene deres har klart å hente ut dette proteinet fra en rekke nye arter. Foto: Lars-Åke Andersen / Nofima

Kollagentilskudd er svært etterspurt som helsekost. Nå kan dette proteinet bli god butikk også for fiskeindustri og andre matprodusenter.

Mindre muskel- og leddplager, bedre hud, sterkere negler og hår. Mange forteller om gode effekter av å ta kollagentilskudd, og produkter med kollagen har invadert helsekostmarkedet de siste årene.

Det skriver Nofima i en pressemelding.

Kollagenet som er på markedet i dag, kommer vanligvis fra storfe og svin, noe som gjør det utelukket for vegetarianere og enkelte religiøse grupper å bruke det. Men nå har Nofimas forskere funnet tilpassede metoder for å hente ut ulike kollagenprodukter fra andre arter.

– Vi kan hente ut gode kommersialiserbare kollagenprodukter fra blant annet torsk, sei, sild og makrell, og vi jobber med flere arter. Dette gjør det mulig for de som ikke spiser kjøtt, å bruke kollagentilskudd, forteller forsker Kjersti Lian.

Det store kollagenmarkedet kan dermed bli enda større. Kollagen fra marine råvarer har også et mindre miljøavtrykk enn konkurrerende produkter, som er en fordel produsentene kan bruke i markedsføringen sin.

Personlige erfaringer

Kollagen er en type proteiner vi har mye av i kroppen vår, som hjelper til med å holde oss sterke og smidige. Kollagen finnes i hud, hår og bindevev, men etter hvert som man blir eldre, produserer vi mindre av det.

Ideen med å spise kollagentilskudd er ikke bare å få mer kollagen inn i kroppen, men også å styrke kroppens egen kollagenproduksjon. Men – vet vi at det virker?

– For å dokumentere effektene kollagentilskudd har på mennesker, trengs det studier over lang tid, med et betydelig antall personer. Slike vitenskapelige studier er ikke gjort enda, så foreløpig støtter produsentene seg på enkeltpersoners erfaringer, sier Lian.

Og det er mange som sverger til kollagentilskudd. Den enorme etterspørselen gjør at stadig flere produkter kommer i salg.

Mer verdi av råstoffet

Dette kan bety nye inntekter for matprodusenter som har mye råstoff til overs etter at hovedproduktet er laget. Nofima har undersøkt råstoff fra rein, kylling og en rekke marine arter, og funnet metoder for å hente ut det ettertraktede proteinet. Hvert råstoff og hvert produkt trenger sin metode.

– Når vi jobber med å hente ut verdifulle komponenter fra ulike råstoff, er målet å ta best mulig vare på naturressursene. Vi vil gjøre råstoffet man ikke betaler så mye for, om til produkter med høy verdi, og slik styrke norsk matproduksjon, sier Kjersti Lian.

Skinn, bein og innvoller testes ut på laben for å se hvilke verdifulle komponenter som kan hentes ut, og hva som egner seg til ulike produkter. Fiskeskinn er spesielt rikt på kollagen.

At fiskeskinn har gode kvaliteter, er ikke noe nytt. I tidligere tider ble fiskeskinn brukt til både sko og klær. Nå kan de enorme haugene med skinn som blir igjen etter filetproduksjon, igjen bli attraktive.

– Vår forskning viser at flere marine arter er svært godt egnet for kollagenproduksjon. Dette er en stor mulighet for norsk fiskeri og havbruk, sier Kjersti Lian.

Råstoffet løses opp med enzymer

Hovedmetoden forskerne bruker er hydrolyse. Råstoffet tilsettes enzymer som løser det opp, og gjennom ulike prosesser skilles tørt fra vått. Forskerne tilpasser prosessen ut fra hvilket utbytte de ønsker.

Kollagenproteinet er også gunstig for å lage ulike gel-produkter. Allerede for femten år siden klarte Nofima-forskerne å produsere gelatin fra torskeskinn. Suksessen med å hente ut kollagen fra ulike arter, bygger på forskningserfaring gjennom flere år, og godt samarbeid med både industripartnere og europeiske forskningsmiljøer.

På Nofimas forsøksanlegg Biotep, testes labresultatene ut i stor skala. Her har også bedrifter som ønsker å teste produksjonen sin, mulighet til å få prøveprodusere og få hjelp til å finne en prosess som passer for dem.