Berg-Hansen erklærer seg inhabil

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen snur og erklærer seg inhabil i gebyrsaken.

Lisbeth Berg-Hansen er involvert i Flatanger Settefisk AS, som er ett av selskapene som Fiskeridirektoratet har ilagt gebyr

- Habil til å vurdere saken

I desember i fjor nektet Berg-Hansen for at hun var inhabil i gebyrsaken.

Berg-Hansen uttalte da at hun anser seg habil til å vurdere sivilombudmannens spørsmål om slike overtredelsesgebyr er i strid grunnloven.

Les også: Mer uro rundt Holmefjord og Berg-Hansen 10.12.2009

- Habil til å stille sakene i bero

Imidlertid virket Berg-Hansen ikke fullt så sikker i midten av januar i år, da hun uttalte at hun anser seg som habil til å stille sakene midlertidig i bero.

Videre uttalte Berg-Hansen da at hun ville be Lovavdelingen foreta en habilitetsvurdering, og at hun deretter ville ta stilling til habilitetsspørsmålet.

Les også: Berg-Hansen svarer om habilitet 15.01.2010

- Ikke habil

Først nå har fiskeri- og kystministeren bestemt seg for å snu 180 grader rundt og erklære seg inhabil.

– Det er to kategorier av saker. I den ene kategorien finner vi selskap hvor jeg kan relateres til, der erklærer jeg meg inhabil, og sender saken over til settestatsråden. Den andre kategorien er selskaper som jeg ikke kan relateres til, og der er jeg habil til å behandle sakene.

Det sier Lisbeth Berg-Hansen til TV 2 Nyhetene.

Det var Stortingets kontrollkomité som ba statsråden om å vurdere sin habilitet i gebyrsaken.

– Det hadde vært veldig klargjørende om hun hadde gjort oppmerksom på inhabilitetsproblemene, nå har de kommet etter hvert som Stortinget har bedt om det. Men det viktigste er at avgjørelsen hun har fattet, er riktig, sier Per-Kristian Foss til nettstedet.

Som tidligere omtalt av fisk.no, er rettssaken om rømt smolt fra Flatanger Settefisk AS utsatt til midten av april.

Les også: Utsetter rettssak om lakserømming 02.03.2010