- Utenfor DNs kompetanseområde

Direktoratet for naturforvaltning mener situasjonen med lakselus i Norge, er så alvorlig at den påkrever drastisk nedslakting av oppdrettslaks.

Påstanden blir imidlertid avvist av både fiskeri- og kystministeren og av oppdrettsnæringen. Tall fra Mattilsynet viser at lusesituasjonen ikke er verre nå enn for ett år siden.

- Det er altfor mye fisk i merdene til at man klarer å holde kontroll på lusenivået. Det hjelper ikke at det er lite lus på hver enkelt oppdrettslaks når totalvolumet er så enormt. Antall oppdrettslaks må ned.

Det hevder direktør for Direktoratet for naturforvaltning (DN), Janne Sollie, overfor Dagens Næringsliv. 

Hun beskriver situasjonen for villaksen og sjøørreten som «truet av utryddelse», i tillegg til at hun også sier seg bekymret for oppdrettsnæringen, som hun mener kan gå mot en kollaps.

Sollie mener at det er rundt 500 millioner lakselus i norske farvann, mens at tålegrensen er mellom 10 og 50 millioner lakselus. Hun hevder at både Direktoratet for naturforvaltning og Havforskningsinstituttet tidligere har sagt at antall oppdrettslaks bør reduseres med 90 prosent.

- I hvert fall bør antallet ned med minst 50 prosent for å få kontroll, mener Sollie.

Hun får støtte fra professor Trygve Poppe ved Norges Veterinærhøgskole, skriver avisen.

- Næringen sier jo bare hele tiden at dette skal den klare å håndtere. Det sa den i fjor på denne tiden også, og vi ser jo resultatene nå, sier Poppe til Dagens Næringsliv.

Han advarer mot at norsk oppdrettsnæring følger i Chiles fotspor, der hele næringen ble lagt brakk som følge av lakselus, skriver avisen.

Les også: - Sollie refererer Havforskninga feil 26.10.2010
Les også: - Oddekalv har rett, hevder Sollie 26.10.2010

På nivå med fjoråret

For en liten uke siden meldte Mattilsynet om at lusenivået på landsbasis, steg i september, og at det ved utgangen av september lå omtrent på samme nivå som ett år tidligere. Samtidig ble det meldt om færre overskridelser av tillatt grensenivå.

Antall anlegg som har hatt mer lus enn tillatt under telling, har sunket, fra 114 til 93 i forhold til samme periode i fjor. Det er også færre tilfeller av ekstreme overskridelser.

Les også: Økende lusenivå og resistens 20.10.2010

Avviser masseslakt av laks

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen avviser masseslakt som virkemiddel i kampen mot lakselus.

- Det er ikke volumet på havbruksnæringa som avgjør hvorvidt den er bærekraftig eller ikke. Det avgjørende er hvordan næringa drives, og at miljøavtrykket er innenfor det som de politiske myndighetene anser akseptabelt, sier hun i en e-post til NTB.

Berg-Hansen retter indirekte krass kritikk mot Sollie, og sier blant annet at hun «ser det ikke som naturlig å diskutere med direktøren for Direktoratet for naturforvaltning gjennom media», skriver NTB.

- Mangler evne til å se nyanser

Også Fremskrittspartiet sin næringspolitiske talsmann, Harald T. Nesvik, er kritisk til uttalelsene fra Sollie.

- Utspillet avslører en manglende evne til å se nyanser i saken og konsekvenser av eget utspill. Sollie kaster bensin på et brennende bål, og risikerer å skape problemer i utlandet for en særdeles viktig næring, sier Nesvik til NTB.

- Utenfor direktoratets kompetanse- og ansvarsområde

Kommunikasjonsdirektør i Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL), Are Kvistad, mener forslaget om å slakte ned halvparten av oppdrettslaksen, blant annet for å berge norsk oppdrettsnæringen, er latterlig, skriver NRK Trøndelag.

- Direktoratet har verken forvaltningskompetanse eller forvaltningsansvar når det gjelder lakselus, det er det Mattilsynet som har, sier Kvistad.

Kvistad påpeker at Mattilsynet har anledning til å sette i gang drastiske tiltak, dersom situasjonen kommer ut av kontroll.  Han mener videre at situasjonen i norsk oppdrettsnæring ikke er sammenlignbar med tilstanden i Chile.

– Å sammenligne forholdene i Chile med forholdene i Norge viser bare at de ikke har oversikt over problemstillinga, sier Kvistad i FHL.

Han mener direktoratet opptrer uansvarlig når det vil halvere lakseproduksjonen, skriver NRK.

– Det betyr et kutt i denne typen matproduksjon på 500.000 tonn. Det er det samme som å ta vekk sjømattilførselen til 15,4 millioner mennesker i året, sier Kvistad.
 
Les også: Tar fortsatt krafttak mot lakselus 22.10.2010