Restriksjoner mot krepsepest i Hemne

Arkivbilde av signalkreps. Foto: Trude Vrålstad / Veterinærinstituttet
Arkivbilde av signalkreps. Foto: Trude Vrålstad / Veterinærinstituttet

Mattilsynet innfører fiskerestriksjoner i Hemne for å hindre spredning av krepsepest.

Mattilsynet har 24. januar 2012 vedtatt forskrift om kontrollområde for å begrense og bekjempe krepsepest for et vassdrag i Hemne kommune i Sør-Trøndelag.

I to små sjøer og noen bekkestrekninger i kommunen er det funnet signalkreps som er bærere av krepsepestsmitte. Signalkrepsen tar ikke skade av dette smittestoffet, mens edelkreps utryddes. Det finnes ikke edelkreps i dette området.

Les også: Signalkreps med krepsepest i Hemne 23.10.2011

Skal forhindre smittespredning

For å forhindre spredning av smittestoffet, innføres det visse restriksjoner på fiske i det berørte vassdraget, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Krepsepestsmitte angriper for øvrig verken andre vannlevende dyr eller mennesker.

Direktoratet for naturforvaltning har ansvar for håndtering av signalkrepsen, som er en uønsket og fremmed art. Direktoratet vurderer å sørge for teinefangst for å holde bestanden nede.

Relaterte artikler
Krepsepest påvist i Sør-Trøndelag 16.08.2011
Frykter at edelkrepsen utryddes 12.10.2010
Hva gjør man ved funn av signalkreps? 13.06.2010