SalMar må slakte ut fisken i Tromsø

Arkivfoto: Merder på en av SalMars lokaliteter for fiskeoppdrett. Foto: SalMar ASA

Mattilsynets hovedkontor opprettholder vedtaket som pålegger SalMar Nord AS å slakte ut fisken ved oppdrettslokaliteten i Finnvik i Tromsø på grunn av PD-utbrudd i anlegget.

– Vi må hindre at PD etablerer seg nord for Hustadvika i Møre og Romsdal. Utslakting er i tråd med strategien om å holde Hustadvika som en barriere mot PD, sier Kristina Landsverk, tilsynsdirektør i Mattilsynet i en pressemelding.

Veterinærinstituttet bekreftet PD-smitte i Salmars oppdrettsanlegg på lokaliteten Finnvik 31398 i Tromsø kommune de 18. januar i år.

Les også: PD påvist hos SalMar i Troms 18.01.2012

Mattilsynet fattet den 24. januar vedtak om utslakting av fisk på lokaliteten innen 31. januar. Den korte fristen ble gitt fordi det er viktig at fisk fjernes raskt for å redusere risiko for smittespredning, påpeker Mattilsynet.

Les også: SalMar får frist ut januar i Tromsø 24.01.2012
Les også: SalMar må slakte ut i Tromsø 23.01.2012

Klage førte ikke frem

SalMar hadde frist frem til 26. januar med å anke avgjørelsen fra Mattilsynet.

- SalMar mener at det er andre tiltak som vil være biologisk akseptable og at disse tiltakene på en bedre måte vil bevare verdien av biomassen på lokaliteten. Virkningene for ansatte og lokalsamfunnet vil også bli atskillig mindre, skev SalMar ASA i en pressemelding.

SalMar påklaget vedtaket og Mattilsynets hovedkontor har nå behandlet klagen.

- Vedtaket om utslakting er fattet med for å hindre PD i å etablere seg nord for Hustadvika. Dette er en streng men viktig strategi som både næringen og myndighetene står bak. Å holde området fritt for PD sparer oppdrettsnæringen for store utgifter og mange problemer. Derfor er det nødvendig at PD-tilfeller raskt blir tatt bort, slik at sykdommen ikke smitter til andre anlegg og etablerer seg, sier Kristina Landsverk i Mattilsynet.

Lokalitet Finnvik har siden 13. januar vært isolert fra annen oppdrettsvirksomhet. Totalt er det ca 2 millioner fisk på lokaliteten. Fisken ble satt i sjøen høsten 2011.

SalMar Nord AS er et datterselskap av det børsnoterte oppdrettsselskapet SalMar ASA. Nylig fikk et annet datterselskap i konsernet påvist Pankreassykdom på laks på en lokalitet i Trøndelag.