Nærings- og fiskeridepartementet har avslått Hav Lines søknad om å forlenge dispensasjonen fra fiskekvalitetsforskriften.
Last flere