Nofima har funnet ut at det først og fremst er musklene som vokser når laksen svømmer i sterk strøm.
Last flere