Det benyttes stadig mindre av legemidler mot lakselus og antibiotika i norsk fiskeoppdrett, viser nye tall.
Last flere