Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Voldnes i Herøy kommune i Møre og Romsdal fylke.
Last flere