Det er nå påvist infeksiøs lakseanemi ved sjølokaliteten Lille Kufjord i Alta kommune.
Last flere