Skal kartlegge forekomst av listeria

I løpet av 2010 skal det gjennomføres en studie i EUs medlemsland og Norge, for å undersøke forekomsten av Listeria i spesifiserte spiseklare produkter hos detaljist.

I Norge er det Mattilsynet som skal stå for undersøkelsen.

Studien skal si noe om grunnivået av Listeria i disse produktene i EU under ett. Eventuelle overvåkningsprogram for Listeria vil følge senere, melder Mattilsynet.

EU har hatt en økning av listeriose i de senere år og ønsker å undersøke nivået av Listeria i spiseklare produkter. Det er plukket ut tre produktgrupper:

  1. Røkt og gravet fisk
  2. Myk og halvmyk ost
  3. Varmebehandlet kjøttprodukt

På detaljistnivå

Hver måned vil det tas ut prøver av tre identiske fiskeprodukter, et osteprodukt og et kjøttprodukt i de fem største byene i Norge, totalt 300 prøver i løpet av 2010.

Prøvene tas ut på detaljistnivå, først og fremst i butikk. Detaljister med størst omsetning og produkter med størst omsetning plukkes ut.

Fiskeprøvene analyseres både på mottaksdato og ved holdbarhetsdatoens utløp, de andre produktgruppene analyseres bare ved holdbarhetsdatoens utløp.

Skal få sammenlignbare data

Alle land skal gjennomføre studien på samme måte for å få sammenlignbare data, jf. SANCO/5100/2009, som kan lastes ned nederst i denne artikkelen. Studien starter i januar 2010.

Sluttrapporten fra Norge til EU vil offentliggjøres, denne vil ikke foreligge før i 2011. Resultatene fra undersøkelsene rapporteres fortløpende til aktuelt distriktskontor i Mattilsynet og følges opp som ved vanlige tilsynsprøver, opplyser Mattilsynet.

Les også: Skal kontrollere ferdigmat for listeria