Heving skal utredes grundigere

FEDJE: Den eksterne kvalitetssikringen av hevingen av U-864 påpeker usikkerhet på flere områder. Heving blir derfor utsatt i påvente av grundigere utreding.

Det ble i går omtalt i media at hevingen av ubåtvraket ved Fedje kunne bli vedtatt utsatt i fredagens statsråd, og nå er det nettopp det som har skjedd.

Les også: – Utsetter ubåtheving

Et uhell knyttet til kvikksølvlasten kan skade hav- og kystmiljøet. Hevingsalternativet skal derfor utredes grundigere, for å sikre at en hevingsoperasjon er godt nok planlagt og akseptabel med tanke på miljøhensyn og risiko, opplyser Fiskeri- og kystdepartementet i dag i en pressemelding.

– Ikke endret standpunkt

– Regjeringen har ikke endret standpunkt. Ubåtvraket skal håndteres på en miljømessig best mulig måte, både av hensyn til sikkerhet, våre produktive hav- og kystområder og folk som lever langs kysten. Vi har ikke råd til å utsette miljøet for risikoen ved en mislykket hevingsoperasjon. Det ansvarlige nå er å skaffe oss den kunnskapen vi mangler før vi går videre, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

Regjeringen vil derfor utrede hevingsalternativet grundigere. Løsningen som velges må tilfredsstille de samlede miljøhensyn og være akseptabel med tanke på styring og risiko.

Beholder tildekkingsalternativet

For å sikre at vi etter den nye utredningen har et forsvarlig alternativ velger regjeringen å inkludere tildekkingsalternativet, i tillegg til et alternativ som eventuelt kombinerer heving og tildekking i dette arbeidet.

– Det er tungtveiende faglige grunner til at det nå foretas en grundigere vurdering av saken, sier miljø- og utviklingsminister Erik Solheim.

– Det er nødvendig å sikre at alle miljøkonsekvenser er kartlagt og vurdert før tiltak iverksettes, sier Solheim.

Når utredningen (forstudie og kvalitetssikring KS1) er gjennomført, vil regjeringen komme tilbake til Stortinget på egnet måte.

De som skal gjennomføre de nye utredningene, vil bli valgt ut blant de selskapene som er prekvalifisert til å gjennomføre slike utredninger. Dette vil bli gjort i samarbeid med Finansdepartementet.

– Utredningsarbeidet vil bli satt i gang så raskt som mulig. Kvalitetssikringsrapporten slår fast at vi ikke er i tidsnød. Vi må bruke den tiden vi har til rådighet for å komme fram til en best mulig løsning for hvordan vi skal håndtere kvikksølvforurensningen, sier Berg-Hansen.

Dovre Group og Transportøkonomisk institutt gjennomførte på oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet og Finansdepartementet en ekstern kvalitetssikring (KS2) for heving av U-864. Denne ble overlevert fiskeri- og kystministeren 16.12. 2009.

Les også: – Ensidig rapport om U-864

Les også: Fraråder videreføring av ubåtprosjektet

Se stortingsproposisjonen her:

Tilråding fra Fiskeri- og kystdepartementet av 5. mars 2010, godkjent i statsråd samme dag. Prop. 81 S - Håndtering av ubåten U-864