Nye rekrutteringskvoter tildelt i 2011

Fiskeridirektoratet, ved region Finnmark, har tildelt 10 nye deltakeradganger i kystfisket.

Hensikten med tildelingene er å gjøre det lettere for unge fiskere å etablere seg i næringen.

Årets tildelingsrunde ble utlyst 22. juni med søknadsfrist 1. september. Det kom inn 69 søknader fra store deler av kysten, hvorav det store flertallet søkte om deltakeradgang i torskefiskeriene, melder Fiskeridirektoratet.

Les også: – Gjør det enklere å bli fisker 27.06.2011

Torskefiskeriene og makrellfisket

I år ble det tildelt 8 adganger i torskefiskeriene og 2 i makrellfisket, mens det i fjor bare ble tildelt deltakeradganger i torskefiskeriene.

Tildelingene av deltakeradganger har vært foretatt med bakgrunn i de fastsatte inngangs- og prioriteringskriterier. Av de 69 søkerne fylte 47 kriteriene for å være med i årets runde. Den enkelte søkers ansiennitet i fiskeriene har vært bestemmende for prioriteringen. Blant søkerne var det 5 kvinner, ingen av disse ble tildelt deltakeradgang, opplyser direktoratet.

Les også: – Rekrutteringsordningen har feilet 02.11.2010

Tabellen nedenfor viser den fylkesvise fordeling av søknader og tildelinger.

Fylke Antall søkere Antall tildelinger
Finnmark 14 2
Troms 1 0
Nordland 24 3
Nord-Trøndelag 1 0
Sør-Trøndelag 4 1
Møre og Romsdal 10 2
Sogn og Fjordane 1 0
Hordaland 9 2
Rogaland 4 0
Vest-Agder 1 0


Les også: Ti nye rekrutteringskvoter tildelt i 2010 25.11.2010

Les også: Ti nye rekrutteringskvoter tildelt 24.09.2009