Fengsel og bot etter tørrfiskeksport

En mann er av Bergen tingrett dømt til 75 dagers betinget fengsel og 30 000 kroner i bot for brudd på tolloven. Mannen har tilstått forholdene.

I tillegg har selskapet vedtatt et forelegg for samme forhold, på bot og inndragning med 3,15 millioner kroner. Saken gjelder eksport av tørrfisk til Nigeria.

I 2008 og 2009 la domfelte frem uriktige fakturaer og/eller legitimasjonsdokumenter for tollvesenet i forbindelse med 27 forsendelser av tørrfisk og tørrfiskhoder til Nigeria med en samlet verdi på cirka 33 millioner kroner.

Uriktige opplysninger og ulovlig eksport

Det ble gitt uriktige opplysninger om varetype og varenes verdi. Domfelte hadde også ved 14 anledninger utført fisk til en verdi av cirka 14 millioner kroner utenom tollvesenets kontroll. På denne måten ble det unndratt eksportavgift i Norge. I tillegg kan uriktige dokumenter som ble utstedt i forbindelse med eksportene ha medført store tollunndragelser i Nigeria, skriver Økokrim i en pressemelding.

Retten la til grunn at de straffbare forhold i utgangspunktet kvalifiserte til en kortere ubetinget fengselsstraff. Det ble i formildende retning lagt betydelig vekt på tiltaltes tilståelse, og fengselsstraffen ble dermed gjort betinget.

Dommen er for et av flere tilsvarende lovbrudd som ble avdekket blant eksportører av fisk gjennom en samordnet aksjon mellom Fiskeridirektoratet, Skatteetaten, Tollvesenet og Økokrim.

Les også: Mistanke om svindel med tørrfisk 29.10.2009

En person er tidligere dømt og en virksomhet har vedtatt forelegg i tilsvarende sak, der tørrfisk ble deklarert som tørrfiskhoder, noe som førte til at tollsatsen i mottakerlandet uberettiget ble redusert fra 20 til 10 prosent.

Som følge av aksjonen i 2009, blir det i januar 2012 rettssak mot ytterligere ett selskap og èn person.

Les også: Betinget fengsel for tørrfiskeksport 02.11.2011
Les også: Jakter på fisk og fiskefartøy 18.10.2010