Ønsker innspill til sjømatmeldingen

Regjeringens ambisjon for norsk sjømatnæring, er at Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon.

Norges havområder er syv ganger større enn våre landområder, og inneholder noen av verdens rikeste fiskebestander. I tillegg har vi en lang kystlinje som egner seg meget godt til fiskeoppdrett. Det har gjort Norge til verdens nest største eksportør av sjømat, og vi eksporterer nå 33 millioner sjømatmåltider til verden – hver dag, hele året.

Norsk sjømatnæring skal bli enda bedre. Målet er at den skal skape større verdier basert på våre marine ressurser, heter det i en pressemelding fra Fiskeri- og kystdepartementet, som nå arbeider med en melding til Stortinget om Norge som verdens fremste sjømatnasjon.

Les også: Stortingsmelding om sjømatnasjonen Norge 14.06.2011

– Gi ditt innspill

Departementet oppfordrer nå deg til å gi ditt innspill til fremtidens sjømatnæring.

Det kan gjøres på nettsiden: sjomatmelding.regjeringen.no

Hav21

Hav21-strategien vil bli et sentralt innspill i arbeidet med sjømatmeldingen, som er ventet ferdig våren 2013, har departementet tidligere opplyst.

Les også: – HAV21 ønsker innspill i full bredde 23.01.2012
Les også: Skal legge strategi for marin forskning 14.06.2011