– HAV21 ønsker innspill i full bredde

Spørsmål om begrensninger, hvem som kan gi innspill og på hvilke temaer, sto sentralt da HAV21-sekretariatet nylig møtte lokalmiljøene.

Til sammen deltok mer enn 400 personer på de åtte informasjons- og dialogmøtene rundt i landet i januar, skriver HAV21-prosjektet i en pressemelding.

Særlig var oppmøtet stort i Bergen og Tromsø, der det møtte henholdsvis ca. 120 og 75 deltakere til engasjert dialog om HAV21. Engasjementet tyder på at det er stor interesse for selve strategiprosjektet, og at mange ønsker å sette søkelyset på sine temaer og forskningsbehov.

Spørsmål om hva som er inkludert

Men mange lurte på om de var inkludert i prosjektet. Skal strategien for eksempel bare belyse forvaltings- og næringsrettet forskning, eller skal den også omfatte grunnforskning? Hva med geografisk avgrensing, og gjelder den bare naturvitenskap eller inkluderer den også samfunnsvitenskapene?

Strategiprosjektet «Hav21» har nå fått oppnevnt de fire arbeidsgruppene som skal utarbeide delstrategier for temaene forvaltning, havbruk, fiskeri og mat.

Les også: Arbeidsgrupper oppnevnt til «Hav21» 23.01.2012
Les også: «Hav21» skal oppnevne arbeidsgrupper 12.12.2011

– Ingen føringer

– Det er ikke gitt noen føringer for hvilke temaer som kan tas opp i innspillene, presiserer leder av sekretariatet for HAV21, Lars Horn.

– Bakgrunnsnotatene skal først og fremst bidra til å sette i gang en tankeprosess og er ikke ment å skulle begrense innspillene på noen som helst måte. Den ferdige strategien skal ivareta behov for både grunnforskning, anvendt forskning og innovasjon. Den skal dekke forvaltningens behov, de marine næringenes behov og behovet for kunnskap om hvordan marine og andre næringer som bruker havet (eks. reiseliv, skipsfart og energi), påvirker havet og de biologiske ressursene, sier Horn.

Strategien skal også omfatte forskning som kan sette det hele inn i et samfunnsmessig perspektiv, inkludert kunnskap om rammebetingelser og forvaltning for å ivareta ulike hensyn og brukergrupper. Dessuten inkluderer den grunnleggende marin kunnskap som er selve grunnmuren for det hele.

Fokus for HAV21 er en marin bærekraftig, kunnskapsbasert og lønnsom bioøkonomi, som det ble uttrykt på møtet i Bodø.

Les også: Skal legge strategi for marin forskning 27.11.2011

– Helhetlig perspektiv

– Når en arbeider med innspill, kan det være lurt å sette seg selv i en litt større sammenheng og argumentere for betydningen av sitt tema i et helhetsperspektiv, sier Lars Horn.

Innspillene bør ikke være veldig vitenskapelige, men gi tydelige meldinger om kunnskapsbehov og nytte. Både enkeltpersoner og institusjoner kan komme med innspill, og det er fullt mulig å gi innspill til flere av temaene (arbeidsgruppene), heter det i meldingen fra HAV21.

HAV21 presiserer at innspillene bør være så korte og konsise som mulig og ikke lengre enn fire sider.

Les også: Her er styringsgruppen for «Hav21» 15.10.2011
Les også: Startskot for strategi «Hav21» 11.10.2011