Arbeidsgrupper oppnevnt til «Hav21»

Strategiprosjektet «Hav21» har nå fått oppnevnt de fire arbeidsgruppene som skal utarbeide delstrategier for temaene forvaltning, havbruk, fiskeri og mat.

Gruppene er oppnevnt av Forskningsrådet i samråd med styringsgruppen for strategi «Hav21».

Les også: – HAV21 ønsker innspill i full bredde 23.01.2012
Les også: «Hav21» skal oppnevne arbeidsgrupper12.12.2011

Arbeidsgruppene består av fra 8 til 13 medlemmer og er oppnevnt på grunnlag av bakgrunn og erfaring, og for at gruppene skal dekke et så bredt felt som mulig. Alle gruppene samles til et første møte med sekretariatet og styringsgruppens leder onsdag 25. januar.

Arbeidsgruppene vil spille en sentral rolle i den første fasen av strategiprosjektet HAV21. I løpet av våren skal arbeidsgruppene behandle og vurdere alle innspillene som kommer inn fra aktører, og interessenter på det aktuelle temaet innen 1. mars som er fristen for å sende inn innspill, skriver Hav21 i en pressemelding.

På grunnlag av innspillene skal arbeidsgruppene utarbeide forslag til en FoU-strategi på sitt område. Disse delstrategiene vil i neste omgang være viktige innspill til Strategigruppen som så skal utarbeide det endelige forslaget til HAV21-strategi.

Les også: Skal legge strategi for marin forskning27.11.2011
Les også: Her er styringsgruppen for «Hav21» 15.10.2011
Les også: Startskot for strategi «Hav21» 11.10.2011