Dataprogram beregner holdbarhet på fiskeprodukter

Et gratis dansk dataprogram kan brukes til å forutsi holdbarheten for et fiskeprodukt, eller til å fastslå hvor lang holdbarhetstid et fiskeprodukt bør ha.

Et dansk dataprogram er nå tilgjengelig helt gratis fra DTU Aqua. Det kan forutsi holdbarheten til for eksempel røkt laks lagret ved ulike temperaturer. Eller det kan fastslå hvor lang holdbarhetstid et fiskeprodukt bør ha, etter lagring ved en ugunstig høy temperatur, for fortsatt å være trygg mat, forteller Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) på sin nettside.

Utviklet ved Danmarks Tekniske Universitet

Programvaren SSSP er nå tilgjengelig på 10 språk og blir jevnlig brukt av 2500 aktører i 88 land. Verktøyet er utviklet ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU) av seniorforsker Paw Dalgaard og medarbeidere. Fagfolkene ved DTU står bak ideen og har laget de matematiske modellene, men de har fått hjelp av programvarespesialisten Brian Cowan til å utvikle selve dataprogrammet.

Den første versjonen kom i en engelsk utgave i 1999. Den var laget for å forutsi holdbarheten til kjølelagret fersk fisk.

I mars 2005 kom den andre og foreløpig siste versjonen. Den skiller seg fra første versjon ved at den har flere valg når det gjelder språk og at den inkluderer en egen modell for mattrygghet. Mattrygghetsmodellen tar hensyn til faktorer som pH, saltinnhold, tilsetningsstoffer, gass-atmosfære blandingen i emballasjen, nitrit og tilstedeværelse av røykkomponenter for det enkelte fiskeprodukt.

Flere modeller

Programmet inneholder flere modeller for å bestemme holdbarhetstiden til fiskeprodukter. Det vil si å fastslå hvor lang tid det tar før fiskeproduktene får uakseptabel lukt eller smak, under lagring ved varierende temperatur. Normalt er det de spesifikke forråtnelsesbakteriene som forringer kvaliteten til produktet. For å kunne lage disse holdbarhetsmodellene, har de brukt ekspert dommerpaneler, som har vurdert smak, lukt og utseendet til fiskeproduktene, opplyser NSL.

Listeria

For å øke mattryggheten til fiskeprodukter, er en modell laget spesielt med hensyn til innholdet av en skadelig listeriabakterie dvs. monocytogenes. I dette tilfellet kan programmet forutsi hvor lang tid det tar før innholdet av listeria monocytogenes blir tiltrekkelig høyt, slik at det kan føre til sykdom hos forbrukeren.

Det er spesielt viktig for kaldrøkt laks, som ikke blir varmebehandlet før konsum.

Hygienepakken

EUs hygienepakke som også er på trappene her i Norge, kommer til å stille krav til produsentene, om at de kan dokumentere at fiskeproduktene er trygge, påpeker NSL.

Dette dataprogrammet kan bidra til å skaffe denne typen dokumentasjon. Med andre ord, klikk dere inn pånettsiden tillll DTU Aqua og sjekk om dere har merket produktene deres med en forsvarlig holdbarhetstid.

Bedrifter som ønsker kursing i å bruke dataprogrammet, kan ta kontakt med DTU for mer informasjon, opplyser NSL.