Vil ha ny runde om erstatning

Grenland: Krabbefiskere rammes fortsatt av giftuslippene fra Herøya, forurensningen ble ikke borte innen årtusenskiftet, slik man i 1993 trodde ville skje.

– Hydro bør gjøre mer for krabbefiskerne i Grenland, sier lederen i Langesund Fiskarlag, Kai Thorsen Dalene, til NRK.

– Da fiskerne fikk sin økonomiske kompensasjon i 1993, trodde man at forurensningen ville være borte ved årtusenskiftet. Men fortsatt rammes krabbefiskerne hardt av de gamle giftutslippene, sier Dalene.

Mattilsynet har den siste uken reagert sterkt på at enkelte fiskere har fanget og solgt krabber som er helsefarlige.

Dalene mener at fiskerne går glipp av en årlig millionomsetning på grunn av miljøgiftene i krabbene. Dette ønsker han å ta opp med selskapet.

Dalene mener at Hydro fortsatt har et ansvar til tross for at fiskerne sa fra seg retten til å kreve mer penger, da de inngikk avtalen med selskapet. Ifølge fiskerne, var kompensasjonen som ble gitt til sammen rundt 600 000 kroner.

Men presseansvarlig Thomas Knutsen i Hydro sier at det ikke er noen grunn for Hydro å ta denne saken opp igjen nå.

– Vi strakk oss langt og lenger enn vi rettslig var forpliktet til da vi inngikk en avtale med fiskerne på 1990-tallet, og den har fungert etter hensikten i disse årene, sier Knutsen til NRK.

Les også: Krabbefiskerne er ansvarlige for trygg mat 06.10.2009

Les også: Advarer mot krabbe fra Grenlandsfjordene 05.10.2009