Ingen boikott av oppdrettsfisk

HSH og de fire store dagligvarekjedene i Norge, mener det er uaktuelt og uansvarlig å gå til noen form for boikott av oppdrettsfisk, slik Norges Miljøvernforbund oppfordrer til.

Det sier direktør for handel i HSH, Thomas Angell i en pressemelding. HSH er hovedorganisasjon for handel og tjenester i Norge. Angell oppsummerer HSHs posisjon i fire punkter:

 • Dagligvarehandelen har tatt Oddekalvs påstander alvorlig og tatt dem opp med oppdrettsnæringen (som har svart ved Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening) og med myndighetene ved Mattilsynet og Fiskeri og kystdepartementet.
   
 • Mattilsynet har tilbakevist Oddekalvs påstander om at oppdrettsfisken inneholder giftstoffer og at det er dårlig helse hos oppdrettsfisken. Det er ifølge Mattilsynet foretatt grundige målinger og analyser av dette, og konklusjonene er at oppdrettsfisken ikke har dårligere helse enn villfisk og at giftstoffmålinger ligger godt under grenseverdier. Mattilsynets ledelse kan besvare påstandene faglig. Mattilsynets dokumentasjon er tilgjengelig på Mattilsynets og NIFES’ hjemmesider og på http://www.vetinst.no/
   
 • Fiskeri- og kystdepartementet  har forsikret HSH og dagligvarehandelen at det er gode godkjennings- og kontrollrutiner, og at det nå gjøres ekstra analyser av bruken av legemidler mot lakselus og hvilke miljøkonsekvenser dette har.
   
 • På bakgrunn av den informasjon HSH og dagligvarehandelen har fått fra myndighetene, er det ingen grunn til å gå til noen form for boikott av norsk oppdrettsfisk.
   

Miljøaksjonist Kurt Oddekalv i Miljøvernforbundet har gått ut med påstander om at norsk laks er kreftfremkallende, og oppfordret forbrukere til global boikott av oppdrettslaks. Påstandene om at oppdrettsfisken er kreftfremkallende, avvises fra forskningsmiljøene.

Lørdag 5. juni hevdet TV 2 at de fire store matvarekjedene i Norge, truer med å kaste oppdrettslaks ut av butikkene, hvis ikke oppdretterne går over til lukkede anlegg, og garanterer at fisken er trygg å spise.

– Hvis fisken har en tendens til å få visse sykdommer, prøver man gjerne å forebygge de sykdommene med stoffer som kan være skumle. Ikke bare for forbrukeren i høye konsentrasjoner, men også for artene i omgivelsene, fortalte konsernsjef i Ica Norge ASA, Antoni Soares til nyhetskanalen.

– Moderselskapet og eierne våre kan gå sammen om å begrense salget og gå til kraftige tiltak som allerede er gjort med andre produkter. Vi vil følge etter, sa Soares.

– La oss finne løsninger som lett kan tilpasses de lokale oppdrettsanleggene for å gjøre dem bærekraftige. Det er det vi ber om. Man kan vurdere ulike teknologier. Noen kostbare, noen mindre kostbare. Idealet er et lukket anlegg som hindrer utslipp og forurensing av vannet rundt anleggene, sa Soares.

HSH har hatt møter med Mattilsynet og Fiskeridepartementet for å få klarlagt hvordan de ser på påstandene om at det er farlig å spise oppdrettslaks og torsk. Produksjonsmetoder i oppdrett har også vært tema. Eksportutvalget for fisk (EFF) har vært sentral i å fremskaffe faglig dokumentasjon til HSH.

– Vi har formidlet fakta rundt laks. Laks er selvfølgelig et hundre prosent trygt produkt. Når Oddekalv og andre kommer med uhyrlige påstander så har vi hatt en tett dialog med Mattilsynet og Folkehelseinstituttet. Det er de faglige instansene som har ansvar for matproduksjon, sier administrerende direktør i Eksportutvalget for fisk, Terje E. Martinussen, til nyhetskanalen.