Rapport om peptider i marint råstoff

Forskningsstiftelsen RUBIN har lagt frem en ny rapport om blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i marint råstoff.

ACE-hemmere er nedbrutte proteiner (peptider) som har blodtrykksreduserende effekt. Norges fiskerihøgskole ved Universitetet i Tromsø (UiT) gjennomførte i perioden 2002-2007 et arbeid innenfor DOCMAR med etablering av et målesystem for ACE-hemmere som ble brukt for å måle aktiviteten i ulike biråstoff fra laks og torsk. Identifisering og rensing av potente ACE-hemmende peptider ble innledet. Prosjektet ble videreført i 2008-2009.

Arbeidet har omfattet dokumentasjon av blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i biråstoff, blant annet fraksjonering og identifisering av komponenter med forhøyet aktivitet og sammenligning med kommersielle preparater basert på naturlig råstoff, skriver RUBIN i en pressemelding.

Målet er å kunne fremstille konsentrerte, rensede peptidfraksjoner med høy ACE-hemmende effekt for tilsetning i mat.

Biråstoff av fisk og reker

Aktiviteteten av peptider fra fiskebiråstoff kommer godt ut sammenlignet med kommersielle produkter basert på melk og fisk, og det er potensial for økt aktiviteten gjennom filtreringsprosesser. Arbeid på dette er igangsatt og det er vist at konsentrasjon av aminosyren taurin kan økes ved filtreringsteknologi. Filtratene hadde både høyere ACE-hemmende effekt og antioksidativ kapasitet (AOC) enn rent hydrolysat.

Marealis AS har ved hjelp av forskningen som blant annet er gjort på marine ACE-hemmende peptider ved UiT arbeidet videre med in vitro og in vivo studier for å fremskaffe dokumentasjon om et blodttrykksdempende produkt basert på hydrolyserte rekeproteiner.

Målet er å fremstille et produktet basert på restprodukt fra rekeindustrien, som kan skal selges og markedsføres med godkjent helsepåstand.

Last ned rapporten:
Dokumentasjon av blodtrykkssenkende og antioksidative peptider i marint råstoff (pdf)

Årsrapport 2009

RUBIN har nå lagt frem årsrapport for 2009. Rapporten omtaler blant annet en lang rekke prosjekter og resultater fra 2009.

Last ned raporten: Årsrapport 2009 - RUBIN (pdf)