Tre nye får eksportere til Russland

Laks. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council
Laks. Foto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Russisk veterinærtjeneste har godkjent tre nye slakterier for eksport av laks til Russland.

Tre av de fjorten virksomhetene som ble inspisert av den russiske veterinærtjenesten og Mattilsynet i mai, er godkjent for eksport av oppdrettet laks og annen laksefisk til Russland.

Dermed har nå 28 norske virksomheter slik godkjenning. Neste inspeksjonsrunde skjer trolig i september, opplyser Mattilsynet i en pressemelding.

Russiske veterinærmyndigheter stiller egne krav til virksomheter som ønsker å eksportere oppdrettsfisk til Russland. Mattilsynet og den russiske veterinærtjenesten inspiserte i mai i fellesskap 14 virksomheter som ønsket adgang til det russiske markedet.

Les også: Russisk inspeksjon av nye laksebedrifter 28.04.2010

Les også: Ny inspeksjonsrunde på laksebedrifter 20.04.2010

Resultater av inspeksjonene

Den russiske veterinærtjenesten har nå sendt Mattilsynet sin rapport fra inspeksjonene. De tre nye virksomhetene som er godkjent for eksport til Russland, er:

  • SF-371 Slakteriet Brekke AS
  • M-303 Fjordlaks Aqua AS
  • N-136 Alsvåg Fiskeprodukter AS

Alsvåg Fiskeprodukter AS er eid av Mainstream Norway AS, et datterselskap av børsnoterte Cermaq ASA.

Ved M-400 Sunnmøre Seafood AS har russiske veterinærmyndigheter nedlagt midlertidige begrensninger for eksport av fisk og fiskevarer med virkning fra 1. juli.

Årsaken til dette er ifølge rapporten, at det pågår ombygging ved virksomheten. Når ombyggingen er ferdig, vil virksomheten bli inspisert på nytt.

Russiske myndigheter vil vurdere å gi markedsadgang også til de øvrige ti virksomhetene dersom påpekte avvik blir utbedret. Virksomheten må selv utbedre avvikene. Mattilsynet vil deretter kontrollere oppfølgingen og melde tilbake til den russiske veterinærtjenesten.

Ny inspeksjon

I alt hadde 20 virksomheter bedt om å bli vurdert. Mattilsynet har invitert den russiske veterinærtjenesten til en ny inspeksjonsrunde i september. Målet er å befare virksomheter som har meldt sin interesse, men som ennå ikke har fått besøk av de russiske inspektørene.

Les også: Disse søker Russland-godkjenning 10.05.2010