Behov for bedre analyseverktøy

Bare halvparten av de marine oljene i en test, kunne analyseres med godkjente analyseverktøy. Nå etterlyser forskerne bedre analyseverktøy.

Bare halvparten av 113 omega-3 produkter som skulle kvalitetssjekkes i et forskningsprosjekt, kunne analyseres med godkjente analyseverktøy. Kvaliteten på de resterende oljene på markedet er dermed ukjent, melder forskningskonsernet Nofima.

I dag er det er ingen spesielle krav til kvaliteten på omega-3 produkter som selges i butikker, annet enn at de må tilfredsstille hygienekravene. På oppdrag fra RUBIN, ville forskerne i Nofima kartlegge kvalitetsvariasjonene på et tilfeldig utvalg av produktene som finnes på markedet.

Høsten 2009 kjøpte forskerne inn 113 marine omega-3 produkter i norske apotek, dagligvare- og helsekostbutikker samt internett. Produktene skulle undersøkes for fettsyreprofil og grad av harskning. Flerumettede fettsyrer som omega-3 har lett for å harskne og gi uønsket smak og lukt på produktene.

– For dårlige analysemetoder

Undersøkelsen viste at hele 57 av oljeproduktene ikke kunne analyseres. Blant annet gjorde tilsetningsstoffer i oljene at de standardiserte analyseverktøyene ikke strakk til for å kartlegge harskningsgrad.

– Her trengs det bedre analyseverktøy, sier Gjermund Vogt, fettforsker i Nofima Mat på Ås.

– Tradisjonelle analyser er sikkert greie nok til kvalitetskontroll på fabrikk og er vel innarbeidet innen handel av rene oljer, men til måling av mer komplekse produkter holder disse metodene ikke mål, sier Vogt.

– Rom for forbedring

Av de 56 produktene som kunne analyseres, var det kun fire som tilfredsstilte bransjens eget krav til produktene. GOED er fiskeoljeprodusentenes organisasjon og har sin egen standard, men den er også den strengeste. Det er et meget godt tegn at bransjen selv setter strengere krav enn farmakopøen, sier Vogt.

Undersøkelsen viste også at harskningsgrad økte med konsentrasjonen av omega-3 fettsyrer i produktet. Forskerne fant ingen forskjell på flytende og innkapslede produkter, og ingen sammenheng mellom pris og kvalitet eller om produktene er kjøpt på helsekostbutikk, apotek, internett, eller i dagligvarebutikk.

Det ble ikke tatt hensyn til produksjonsdato i undersøkelsen, men alle produktene var innenfor holdbarhetsdatoen med en margin på 6 måneder.

– Kan ha flere årsaker

– Det er viktig å presisere at disse resultatene kun gir et øyeblikksbilde av hva som finnes på markedet. Øyeblikksbildet trenger neppe å være representativt for gjennomsnittskvaliteten av hvert produkt, og en rangering av produktene er derfor ikke relevant, sier Vogt. På grunn av dette er produktene som er testet anonymisert.

Dessuten kan kvalitetsforringelse skje i alle ledd, også i butikk. Råvarekvaliteten vet man har mye å si for sluttkvaliteten. Men å tro at det er oljeprodusenten som leverer en lavere kvalitet er helt feil. Fra oljen forlater raffineriet og til den når deg og meg som konsument, har vi en grå flekk på kartet som vi vet lite om. Det er fort gjort å ødelegge en olje som i utgangspunktet har ypperste kvalitet med uriktig behandling.

Forsøket var et samarbeidsprosjekt mellom Nofima og Høgskolen i Akershus, og ble utført på oppdrag fra stiftelsen RUBIN.

Resultatene, eller mangel på resultater, viser at det trengs mer forskning for å utvikle nye og mer stabile målemetoder, og for å vite mer om harskning av oljer. Nofima og samarbeidspartnere innen forskning og industri har sendt inn en søknad til Forskningsrådet om et Senter for Innovasjonsdrevet Forskning, som berører nettopp disse temaene.