Vellykket norsk-russisk arbeidsmøte

Representanter fra Mattilsynet og den russiske veterinærtjenesten hadde møter i Oslo 22.-24. november 2010.

– Resultatet av regelmessige møter er at vi forstår hverandre bedre, og samarbeidet preges av tillit mellom partene, oppsummerer Ole Fjetland, assisterende tilsynsdirektør og leder av den norske delegasjonene i arbeidsgruppen.

Den norsk-russiske arbeidsgruppen er opprettet for å diskutere felles utfordringer knyttet til eksport og import av fisk og fiskevarer mellom Norge og Russland, melder Mattilsynet.

Løsning for Kasakhstan

På møtet orienterte veterinærtjenesten om sitt arbeid med kontroll av importert fisk og fiskevarer. De orienterte også om tollunionen mellom Russland, Kasakhstan og Hviterussland. Disse tre landene har etablert et felles marked som reguleres av felles regler og normer for bl.a. import av fisk og fiskevarer.

Mattilsynet tok opp de norske eksportproblemene i Kasakhstan. Den russiske veterinærtjenesten foreslo å benytte Sunnhets- og veterinærattest for eksport av fisk og fiskevarer til Den russiske føderasjon som en midlertidig løsning inntil Norge får på plass en attestavtale med Kasakhstan.

– Denne attesten vil hjelpe norske varer å komme inn på markedet til tollunionen, og kan deretter bli fraktet til Kasakhstan. Forutsetningen ved bruk av denne løsningen er at de norske produsentene er godkjent av Den russiske veterinærtjenesten for eksport til Russland, forteller Fjetland.

Les også: Åpning av eksport til Kasakhstan 29.11.2010

Nasjonalt tilsynsteam og felles norsk-russiske inspeksjoner

Mattilsynet orienterte om det nasjonale tilsynsteamet som ble etablert i fortsettelsen av samarbeidsavtalen mellom partene. Teamet skal inspisere virksomheter som enten har eller søker importtillatelse for fisk og sjømat til Russland.

– Teamet ble godt mottatt av russerne. Dessuten mente de at teamets arbeid ville effektivisere forberedelsene i forbindelse med de felles norsk-russiske inspeksjoner av nye virksomheter som søker godkjenning, sier Fjetland.

Neste runde av de felles norsk-russiske inspeksjoner gjennomføres i perioden 1.-11. desember, og det er syv virksomheter som skal inspiseres. Dette er virksomheter som søkte om å få besøk fra den russiske veterinærtjenesten i mai dette året, men som ikke fikk mulighet for dette.

Les også: Tre nye får eksportere til Russland 07.07.2010

Les også: Disse søker Russland-godkjenning 10.05.2010

Nye ledere på begge sider

Assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland er ny som leder for den norske delegasjonen. Han har overtatt etter Roald Vaage.

– Min motpart, herr Aleksander Konyakhin, er også ny både som medlem og leder i arbeidsgruppen. Møtet foregikk i en god tone, og jeg opplevde min russiske kollega som en kompetent, dyktig og løsningsorientert person. Jeg ser derfor fram til det videre samarbeidet med han, avslutter Fjetland.