Musetesten erstattes av kjemisk metode

Det kan nå brukes en kjemisk metode for undersøkelse av marine biotoksiner i skjell.

Helse- og omsorgsdepartementet har fastsatt en ny forskrift som gir mulighet til å erstatte biologiske metoder, ved hjelp av mus, ved undersøkelse av fettløselige marine biotoksiner i skjell.

Metoden er nå erstattet av en kjemisk metode som ikke krever bruk av mus. Forskriften er fastsatt på nasjonalt grunnlag og er foreløpig ikke en del av EØS-avtalen, melder Mattilsynet. 

Les også: Slutt på musetesten fra 1. juli 04.05.2011

Det godkjennes en kjemisk metode som offisiell analysemetode fremfor dagens biologiske metode med muse- og rottetester. Dette er noe Norge har jobbet for i lang tid av dyrevernmessige årsaker. Den biologiske analysemetoden skal bare brukes ved overvåkning av nye og ukjente lipofile marine biotoksiner, opplyser Mattilsynet.

Forskrift av 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) gjennomfører kommisjonsforordning (EF) nr. 2074/2005. Denne endres av den nylig fastsatte endringsforskriften, som gjennomfører kommisjonsforordning (EU) No 15/2011. Denne gir et nytt kapittel om undersøkelse av marine biotoksiner i skjell.

Les mer
•  Ny forskrift om kjemisk analysemetode (pdf)
•  Forordning 15/2011 (dansk) (pdf)
•  Forordning 15/2011 (engelsk) (pdf) 

Les også:
Fortsatt lite fremmedstoffer i skjell 10.11.2010
Gebyr for produsenter av muslinger 11.10.2010
Algegifter i kamskjell 23.08.2010
Vurdering av DSP-toksiner i muslinger 23.08.2010