Lite parasitter i oppdrettstorsk

Oppdrettstorsk har langt færre parasittarter enn villtorsk. For mennesker er det kanskje viktigst at oppdrettstorsken så og si er fri for parasitter i filéten.

− Parasitter i fiskekjøtt kan være helsefarlig. Parasitten Anisakis simplex, som oftest finnes rundt innvollene og i bukhulen, men også i muskel, ble funnet i færre enn én prosent av den undersøkte oppdrettstorsken, forteller forsker Peter Andreas Heuch ved Veterinærinstituttet.

– I villtorsken fant vi den i 87 prosent av fisken vi undersøkte, sier Heuch.

Det kommer fram i en studie som har undersøkt parasittfaunaen og mulig overføring av parasitter mellom vill og oppdrettet torsk i Øksfjord i Finnmark, Helgeland i Nordland og Ålesund i Møre og Romsdal, skriver Veterinærinstituttet i en pressemelding.

− Denne rundmarken kan gi allergiske reaksjoner, både når maten er varmebehandlet og dersom fisken inntas rå, som for eksempel i sushi, sier Heuch.

Levende mark som kommer inn i mennesket kan gi skade på tarmer og andre tilknyttede organer og gi sterke magesmerter. Dette gjelder også for dens like farlige slektning Pseudoterranova decipiens, som ikke ble funnet i oppdrettstorsk i det hele tatt.

− Våre resultater bekrefter tidligere antakelser om at fiskens diett i stor grad avgjør hvilke parasitter den får. Tørre pellets er uten parasitter, og så lenge man benytter slikt fôr er det liten sannsynlighet for å finne slike parasitter i oppdrettstorsken, forteller Heuch.

Bygge database over parasitter

Formålet med forskningsprosjektet har vært å bygge opp en database over parasitter som finnes, både i torskeoppdrett og i vill torsk fra områdene rundt anleggene. Nivået av parasitter i villtorsken avgjør infeksjonspress mot klekkerifisk når denne settes ut.

Akkurat som lakselus infiserer laksesmolt i oppdrett, kan småtorsk fra klekkeri som blir satt i merder bli infisert med parasitter fra vill fisk gjennom den åpne merdveggen.

− Vi har undersøkt hvilke parasitter som finnes i naturlige bestander av torsk rundt oppdrettslokalitetene, og hvor mange fisk som er naturlig infisert der, for å vurdere mulig parasittsmitte mellom bestandene, forklarer han.

Les også: Automatisk deteksjon av kveis i torsk 26.10.2010