Opphever kostholdsråd for Trondheim

Nye undersøkelser viser lave forekomster av miljøgifter i blåskjell plukket i havneområdet i Trondheim.

Mattilsynet opphever derfor kostholdsrådet for området med hensyn til miljøgifter.

Undersøkelser av blåskjell, fiskelever, fiskefilet og tang fra hele Trondheim havneområde viser en tydelig nedgang av miljøgifter sammenlignet med tidligere undersøkelser, melder Mattilsynet.

– Lave nivåer

– Resultatene viser at innholdet av miljøgifter i blåskjell og fiskefilet fra torsk og flyndre er så lave at vi kan oppheve advarselen mot å spise sjømat grunnet miljøgifter herfra, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Undersøkelsen er gjort av Det Norske Veritas på oppdrag fra Trondheim kommune.

– Ikke spis fiskelever

Det eksisterer imidlertid en generell advarsel mot å spise lever fra selvfanget fisk langs hele kysten innenfor grunnlinjen (innaskjærs). Miljøundersøkelsen for Trondheim havneområde bekrefter behovet for dette, da det ble påvist høye verdier av miljøgiftene dioksin og dioksinlignende PCB og PCB7 i lever fra torsk.

– Innholdet av disse miljøgiftene i torskelever fra Trondheim havneområde, er alene så høye at de ville utløse et kostholdsråd uavhengig av det generelle rådet, avslutter Nordås.

Sjekk alltid Blåskjellvarselet

Husk alltid å sjekke Blåskjellvarslet før du konsumerer selvplukkede skjell, da skjell til tider kan inneholde algegifter, formaner Mattilsynet i meldingen. Blåskjellvarslet oppdateres hver fredag ettermiddag på Matportalen.no og blåskjelltelefonen 820 33 333. Skjell som omsettes på markedet er kontrollert av Mattilsynet.

Les mer