Anbefaler tiltak mot norovirus i østers

EFSA anbefaler mer effektive tiltak mot norovirus i østers, et virus som kan gi plager som oppkast og diaré.

EUs organ for mattrygghet EFSA mener at det mest effektive tiltaket for å hindre at konsumenter blir smittet av norovirus fra østers, er å produsere østers i områder som ikke er forurenset.

Norovirus er også er kjent som «vinteroppkast-virus». Det er svært smittsomt og en viktig årsak til diaré og oppkast blant befolkningen i Europa, melder Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

Muslinger som østers og kamskjell er en godt dokumentert smittekilde, siden de kan samle og konsentrere virus fra omgivelsene. Østers som er forurenset med norovirus utgjør en særlig helserisiko for mennesker fordi østers ofte spises rå.

Les også: Svak nedgang i matbårne infeksjoner 26.05.2011

Anbefaler forebyggende tiltak

EFSA mener at dagens metoder for å fjerne norovirus i skjell bør forbedres. De anbefaler først og fremst forebyggende tiltak, heller enn å forsøke å fjerne viruset fra forurenset mat.

I tillegg anbefaler EFSA at det etableres grenser for akseptabelt innhold av norovirus i østers som blir høstet og omsatt i EU, og at det foretas en kartlegging av basisforekomst av norovirus i østers i hele EU. En slik undersøkelse vil gi oversikt over i hvilken grad forbrukerne er utsatt for norovirus i østers, og gi informasjon som kan brukes til å vurdere effekter av kontrolltiltak for folkehelsen.

Norovirus smitter først og fremst ved kontakt fra person til person eller kontakt med infiserte overflater, men også ved inntak av mat eller vann som er forurenset med avføring, fremkommer det i en risikovurdering fra EFSA.

Les mer
• Les hele vurderingen hos EFSA