Kostråd for Drammensfjorden

Mattilsynet advarer mot å spise skrubbe fisket i hele Drammensfjorden, og ørret fisket i indre Drammensfjorden.

Gravide, ammende og barn bør heller ikke spise torsk fisket i indre Drammensfjord, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Advarselen kommer på bakgrunn av en undersøkelse NIVA har gjort på vegne av Fylkesmannen i Buskerud. NIVA har undersøkt forekomsten av miljøgifter i fisk i indre og ytre Drammensfjord.

- Resultatene av undersøkelsen viser at forekomsten av ulike miljøgifter i noen fiskearter er såpass stor at Mattilsynet mener det er behov for advarsler, sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Advarer mot skrubbe og ørret

Undersøkelsen viser at det er forskjeller i innhold av miljøgifter i fisk fra indre og ytre Drammensfjord. Derfor er advarselen fra Mattilsynet delt i to.

- Vi advarer mot å spise skrubbe fisket i hele Drammensfjorden. Det er fordi den har høye verdier av tinnorganiske forbindelser, forteller Nordås.

For indre Drammensfjord, det vil si innenfor Svelvikstrømmen, advarer Mattilsynet mot ørret fisket i dette området på grunn av høye verdier av tinnorganiske forbindelser.

- Gravide, ammende og barn bør heller ikke spise filet av torsk som er fisket i indre Drammensfjord, på grunn av noe forhøyede verdier av kvikksølv, legger Nordås til.

- Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

- Denne miljøundersøkelsen bekreftet høy forurensing av PCB7, samt dioksin og dioksinlignende PCB i torskelever. Derfor bør man heller ikke spise fiskelever fra fisk fangstet i Drammensfjorden, sier Nordås.

- Du har selv ansvar for egen fangst

Det er ikke tillatt å omsette fiskelever til folkemat når innholdet miljøgifter er over grenseverdier fastsatt i regelverket. Dette har både fisker, fiskemottak og alle øvrige aktører et selvstendig ansvar for.

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

- Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider øvre grenseverdier, avslutter Nordås.