EFSA har vurdert flere helsepåstander

EUs organ for risikovurderinger på matområdet, EFSA, har nå offentliggjort den andre av en serie vurderinger av helsepåstander knyttet til matvarer og matingredienser.

EFSA mener at det kun forelligger tilstrekkelig vitenskaplig dokumentasjon for åtte av de 416 vurderte påstandene, melder den norske Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM).

En helsepåstand er en påstand som sier noe om en sammenheng mellom et næringsmiddel, eller en ingrediens i et næringsmiddel, og helse. Et eksempel på en slik helsepåstand kan være: ”Kan styrke benbygningen”.

Les også: EFSA offentliggjør vurderinger av helsepåstander 02.10.2009

Vitamin D innvirker på immunsystemet

Blant påstandene som EFSA har vurdert og funnet tilstrekkelig dokumentert, er at vitamin D kan gi effekter som kan kobles til immunsystemet.

Fet fisk som laks, sild og makrell kan være gode kilder for vitamin D.

Les også: Sjømat mot fødselsdepresjon? 28.02.2010

Les også: Fisk er glad-mat 27.02.2010

Betydningen av vitamin D fremkommer også i en ny dansk studie, der forskerne har vist at vitamin D er viktig for å øke immunforsvaret og at det spiller en nøkkelrolle når sykdommer skal bekjempes, melder Norsk Helseinformatikk (NHI).

Vitamin D dannes i huden når vi er ute i sola, og tas også opp i tarmen fra vitamin D-holdig ernæring eller kosttilskudd. Vitamin D finnes blant annet i tran, fet fisk, margarin, smør og melk av typen ekstra lett.

Les også: Vitamin D tar vare på immunforsvaret (Norsk Helseinformatikk)

Åtte påstander tilstrekkelig dokumentert

De åtte helsepåstandene som EFSA mener er tilstrekkelig dokumentert i denne omgang er:

  • Vitamin D kan gi effekter som kan kobles til immunsystemet
  • Kalium bidrar til normal funksjon av muskler og nerver, og til et normalt blodtrykk
  • Guargummi er en type fiber som bidrar til normale kolesterolverdier
  • Jetlag kan oppleves lettere dersom man spiser melatonin den første natten og noen dager etter reisen
  • Måltidserstatninger som inneholder færre enn 250 kcal per porsjon kan bidra til vektreduksjon og deretter til å beholde vekten.

EFSA uttalte seg negativt om de øvrige 408 helsepåstandene, fordi informasjonen som de fikk tilsendt fra produsentene av matvarene og matvareingrediensene var mangelfull. I mange tilfeller manglet det vitenskapelig dokumentasjon som beviste at de påståtte helseeffektene har noen effekt. Andre ble blant annet avvist fordi det ikke forelå resultater fra relevante vitenskapelige studier gjort på mennesker.

På bakgrunn av EFSAs vurderinger, vil EU-kommisjonen avgjøre om det i fremtiden skal være tillatt å bruke disse helsepåstandene.

EFSA arbeider med å gjennomgå over 4.000 ulike helsepåstander. Arbeidet ventes å være avsluttet i 2011, opplyser VKM.

Les mer på EFSAs nettsider:
EFSA publishes second series of opinions on ‘general function’ health claims