Lloyd`s godkjente hevingsplan for U-864

Det velrenomerte britiske sertifiseringsselskapet Lloyd`s Register har gjennomført en grundig evaluering av bergingsplanen for U-864 utenfor Fedje.

De konkluderer med at teknologien er velprøvd og at operasjonen med å heve ubåten fullt gjennomførbar.

Den endelige rapporten foreligger nå, opplyser bergingsselskapet Mammoet Holding B.V i en pressemelding. Rapporten er laget på oppdrag for Mammoet.

Lloyd`s Register skriver i sin rapport at ubåten inneholder store mengder kvikksølv og har lagt avgjørende vekt på at bergingsaktivitetene ikke skal bidra til å øke miljøtrusselen. De fastslår at teknologien er velprøvd og at utstyret som skal benyttes er tilgjengelig. Sertifiseringsselskapet konkluderer med at den planlagte bergingsoperasjonen er teknisk gjennomførbar.

– Vi er et av verdens ledende selskap innen denne typen bergingsaksjoner og ble svært overrasket da Dovre Group konkluderte med at våre planer ikke var gjennomførbare. Vi er glade for at både Det Norske Veritas og det britiske sertifiseringsselskapet Lloyd´s Register bekrefter at våre planer for å heve ubåten utenfor Fedje er fullt ut forsvarlige og gjennomførbare, sier Patrick van Seumeren, visepresident i Mammoet-konsernet.

Bergingsselskapet Mammoet har blant annet ledet arbeidet med å heve den russiske ubåten Kursk og andre avanserte internasjonale operasjoner i utfordrende havområder.

– Utsettelse koster

Til nå har den norske stat brukt 60 millioner kroner på undersøkelser og utredninger av håndteringen av U-864. I en stortingsproposisjon foreslår statsråd Berg-Hansen at Stortinget skal utrede prosjektet ytterligere.

– Dette er helt uforståelig. Jeg har ikke vært bort i et prosjekt som er bedre utredet enn dette. Rapporten fra Lloyd`s Register bekrefter at utredningene har vært grundige og at metoden for heving er forsvarlig. Det er ingen grunn til at kvikksølv-bomben som ligger utenfor Fedje skal bekymre befolkningen lengre enn nødvendig, sier van Seumeren.

Når det gjelder de nye utredningene, vil kostnadsnivået være avhengig av Kystverkets oppdrag fra Fiskeri- og kystdepartementet. Det skal gjennomføres en kvalitetssikring av konseptvalg (KS1) og i Prop. 81 S skal det bevilges 10 millioner kroner for den nye utredningen. Kystverket vil være avhengig av ytterligere bevilgninger dersom det på bakgrunn av konseptvalg etter KS1 skal gjennomføres forprosjekt, detaljerte undersøkelser av vrak/område, samt en ekstern kvalitetssikring (KS2) og anbudskonkurranse. Dersom det skal gjennomføres en fysisk inspeksjon av vraket, vil det raskt kunne innebære en kostnad på mellom 10 og 20 millioner kroner, oppsummerer Mammoet ut fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Den første anbudsrunden der Mammoet fikk tildelt kontrakt, ble offentlig utlyst i november 2007. Kontrakten ble tildelt i november 2008. Dersom hevingsalternativet skal utlyses på nytt, vil anbudsarbeidet kunne pågå i mellom 1-1,5 år, skriver Mammoet.

Les også: Mammoet reagerer på utsettelse 08.03.2010

Les også: Heving skal utredes grundigere 05.03.2010

Prisgaranti 650 millioner

Det ble i KS2-rapporten fra Dovre Group stilt spørsmål ved kostnadsanslaget for prosjektet. Det anslås i rapporten at kostnadene kan sprike fra mellom 1,5 og 2,75 milliarder kroner inkludert mva. Mammoet selv vurderer kostnadene til å ligge langt lavere, spesielt dersom prosjektet settes i gang før prisnivået i offshoreindustrien stiger igjen, og har tilbudt norske myndigheter en prisgaranti.

Mammoet har gitt Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen en økonomisk garanti for at prosjektet ikke skal overskride 650 millioner kroner dersom prosjektet vedtas i 2010. Van Seumeren frykter at hevingen kan bli langt dyrere dersom Stortinget utsetter hevingen.

– Finanskrisen og arbeidsmarkedet i Europa gjør det mulig for oss å forhandle frem gunstige avtaler med underleverandører i år. Denne bergingsoperasjonen kan bli langt dyrere for norske skattebetalere dersom arbeidet utsettes, sier visepresidenten.

Selskapet har tidligere antydet en prisgaranti på 90 millioner euro.

Les også: Tilbyr prisgaranti for heving av U-864 19.03.2010

Berg-Hansen vil ikke lese rapporten

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen (Ap) sier hun ikke har sett rapporten fra Lloyd's Register. Hun kommer heller ikke til å gjøre det.

– Vi har fått kvalitetssikringsrapporten fra Dovre, som er i tråd med hvordan saker blir behandlet i offentlig forvaltning. Jeg har lagt frem sak til Stortinget, og avventer behandlingen av den. Så registrerer jeg at det kommer innspill fra mange kanter om ubåten. Men det er ikke jobben min nå å se på innspillene. Det skal fagfolkene gjøre, sier Berg-Hansen til bt.no.