Mange dødsulykker med fritidsbåter

Det skjer er fortsatt mange ulykker med fritidsfartøy. I løpet av 1 halvår 2011 har 15 personer omkommet.

Det er en økning på tre omkomne i forhold til første halvår 2010. I perioden januar til og med juni omkom 13 menn, en kvinne og ett barn i båtulykker. Tallet på omkomne er i samsvar med gjennomsnittet for første halvår de 10 siste årene. skriver Sjøfartsdirektoratet i en pressemelding.

Og fortsatt er det menn i gruppen 40 år og oppover som dominerer ulykkesstatistikken.

Det er en utfordring å endre holdning til bruk av flyteplagg hos menn fra 40 år og oppover. Det ser ut til at denne gruppen ikke er like flink til å bruke flyteplagg som kvinnene og de yngre båtbrukerne. Det ser ut til at det er vanlig å ta på sine barn eller barnebarn vest, mens de godt voksne selv lar vesten ligge. Holdningsforskjellene gjenspeiles dessverre tydelig i dødsstatistikken, påpeker direktoratet.

Sjøfartsdirektoratet har i samarbeid med sentrale aktører innen fritidsbåtmiljøet laget en kampanjefilm for å få folk til å bruke vest. Filmen er vist på tv denne våren og sommeren, og kampanjen er videreført gjennom ulike tiltak i sommer. Fisketurister er en viktig målgruppe i dette arbeidet og det satses også på å nå ut til denne målgruppen.

Les også: Glad i livet - bruk flytevest 19.05.2011
Les også: Åtte av ti sier de bruker flytevest 21.06.2010

Dessverre kan det se ut til at det må skje ulykker med omkomne for at folk skal bli oppmerksomme på viktigheten av vestbruk, konstaterer direktoratet.

– Sjøfartsdirektoratet vil fortsatt informere om viktigheten ved bruk av flyteplagg og sikkerhet ellers til sjøs til barn, ungdom, voksne og turister. Her må det en holdningsendring til blant båtfolket, sier sjøfartsdirektør Olav Akselsen.

Sjøfartsdirektoratet anbefaler å bruke vest når du er om bord i fritidsbåt.

– Sørg også for at du har nok kunnskap om navigasjon, landemerker og vikeplikt. Er du i tvil, bør du lese deg opp på kunnskap om emnene og ta båtførerprøven, sier Olav Akselsen.

Les også: Stadig fleire tek båtførarbevis 10.06.2010
Les også: 31 omkom i fritidsbåtulykker i 2009 12.02.2010