Nøkkelhullet blir nå å finne i butikkene

Det tidligere omtalte nøkkelhull-merket, som skal gjøre det lettere for forbrukerne å velge sunn mat, kommer nå i butikkene.

Relaterte saker:

– Sunnere matvarer

Varer som er merket med nøkkelhull har mer kostfiber, mindre fett, mindre sukker og salt enn sammenlignbare matvarer.

– Nøkkelhullet vil gjøre det lettere å velge sunt i en travel hverdag, sier helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen i en pressemelding fra Helse- og omsorgsdepartementet.

– Vi vet at et er bra for helsa å spise mye frukt og grønnsaker, fisk og grovere kornvarer. Det er viktig for å forebygge overvekt, type 2-diabetes, visse kreftformer og hjerte- og karsykdommer, sier helse- og omsorgsministeren.

Felles med Danmark og Sverige

Nøkkelhullsmerkingen er en sunnhetsmerking av matvarer som er felles for Norge, Danmark og Sverige. En felles nordisk forskrift kom i juni. Utover høsten vil det komme stadig flere varer merket med nøkkelhull i norske matvarebutikker.

Informasjonskampanje

Denne uken starter en informasjonskampanje rettet mot forbrukere i tv, dagspresse og ukepresse.

Frivillig

Merkeordningen er frivillig for matvareprodusentene.

– Jeg håper og tror at nøkkelhullsmerkingen vil føre til at dagligvarebransjen produserer og markedsfører flere sunnere produkter, sier Bjarne Håkon Hanssen.

– Ønsket av forbrukerne

Undersøkelser har vist at forbrukerne ønsker bedre og enklere merking av mat.

– Nøkkelhullet vil bli forstått uavhengig av språkbakgrunn , utdanning og kunnskap om ernæring Den vil derfor kunne være med på å redusere sosiale forskjeller i kosthold, sier helse- og omsorgsministeren.