Norsk årsrapport for RASFF

Norsk årsrapport 2011 for EUs «Rapid Alert System for Food and Feed» (RASFF) er nå publisert.

I 2011 ble det sendt ut 9157 meldinger via det europeiske meldesystemet for utveksling av informasjon om helsefarlig mat og fôr (RASFF). 52 av disse meldingene kom fra Norge. 32 andre meldinger varslet om aktuelle varepartier som var distribuert til Norge eller om funn i norske produkter.

RASFF er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen.

I RASFF skal alle medlemslandene raskt melde om funn og hendelser som omhandler mat og fôr som kan representere helsefare, enten direkte eller indirekte.

Les også: EUs årsrapport 2010 for RASFF 21.11.2011

RASFF-meldinger om funn i fisk fra Norge

I 2011 mottok Mattilsynet 32 meldinger fra EU-kommisjonen der Norge var involvert. De fleste av disse meldingene omhandlet helsefarlige varepartier eller deler av varepartier som var distribuert til Norge. Noen av meldingene gjaldt funn i norske produkter eller i produkter med råvarer fra Norge. Alle meldingene ble fulgt opp av Mattilsynet og resultatet ble rapportert tilbake til EU-kommisjonen.

Fire av meldingene gjaldt funn av parasitten Anisakis i fisk fra Norge, herav én melding om funn av Anisakis i frossen sild (meldingen kom fra Polen), én melding om funn i breiflabb (meldingen kom fra Italia), og to meldinger om funn av parasitten i makrell (begge meldingene kom fra Italia).

Det kom èn melding om funn av Listeria monocytogenes i fersk laksefilet fra Polen, hvor råstoffet kom fra Norge. Videre kom det tre meldinger om funn av Listeria monocytogenes i røykelaks fra Danmark, hvor råstoffet kom fra Norge.

Norsk melding om norovirus i østers

I 2011 notifiserte Norge 52 meldinger til RASFF. Det var flest meldinger (17) knyttet til funn i et prosjekt om kosttilskudd, og da flest funn av ulovlige ingredienser i potensmidler. 15 av meldingene gjaldt funn avdekket ved grensekontroll til Norge.

To av meldingene gjaldt var funn i bedriftenes egenkontroll. Tre av meldingene hadde bakgrunn i sykdomsutbrudd (Shigella sonnei i fersk basilikum, E. coli O157 i hamburgere og norovirus i østers) og èn av meldingene var på bakgrunn av en forbrukerklage (om smaksforstyrrelser etter inntak av pinjekjerner). Resten av meldingene gjaldt funn i prøver tatt ved inspeksjoner eller i overvåkingsprogrammer.

RASFF årsrapport for 2011 fra EU-kommisjonen har foreløpig ikke blitt publisert, men forventes å komme i løpet av våren.

Fakta om RASFF

RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) er et europeisk meldesystem der det utveksles informasjon om helsefarlig mat og fôr i et samarbeid mellom myndighetene i medlemslandene i EU, i EFTA/EØS, EFSA (European Food Safety Authority) og EU-kommisjonen. Systemet forvaltes av EU-kommisjonen.

RASFF sitt kontaktpunkt i EU-kommisjonen samarbeider også med WHO gjennom det verdensomspennende meldesystemet INFOSAN. I RASFF skal alle medlemsland raskt melde om funn og hendelser som omhandler mat og fôr som kan representere helsefare. RASFF sitt kontaktpunkt i Norge er lagt til Mattilsynet.

Kilde: Mattilsynet