Ny veileder om sporbarhet for næringsmidler

En reketråler ved Svalbard. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council
En reketråler ved Svalbard. Foto: Johan Wildhagen / Norwegian Seafood Council

Mattilsynet har laget veileder om sporbarhet for næringsmidler. Den skal bidra til at alle ledd i produksjons-, bearbeidings- og distribusjonskjeden følger reglene om sporbarhet.

Det gjelder også de som importerer, lagrer eller transporterer næringsmidler eller driver med netthandel.

– I veilederen gir vi informasjon om sporbarhetskrav som gjelder for alle næringsmidler, og de mer spesielle krav som gjelder animalske næringsmidler og spirer, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Veilederen omfatter blant annet fisk, fiskevarer og annen sjømat.

Hensikten med sporbarhet i matkjeden, er å kunne tilbaketrekke mat som ikke er trygg. For å kunne vurdere om et næringsmiddel er trygt, trenger både virksomheten og Mattilsynet informasjon fra forrige ledd.

Alle som er ansvarlig for en næringsmiddelvirksomheter skal ha oversikt over, og kunne dokumentere hvem de kjøper fra og hvem de selger næringsmidler til. Opplysningene skal være tilgjengelige for Mattilsynet på forespørsel. Oppbevaring av faktura og skriftlige registreringer i mottakskontroll, kan for eksempel være viktig dokumentasjon på sporbarhet, påpeker tilsynet.

pdfVeileder om sporbarhet for næringsmidler – Mattilsynet1.27 MB1.27 MB