TrønderEnergi investerer i Biokraft

Biokraft Marin vil medio 2011 starte innsamling av kategori 2 materiale fra oppdrett.

TrønderEnergi Invest AS går inn som ny strategisk investor i Biokraft AS, i en egenkapitalfinansiering relatert til Biokrafts realisering av prosessanlegg for bioenergi og nye tjenester for norsk oppdrettsnæring.

- Vi ser økende aktivitet innenfor bioenergi, og Biokraft AS er et sjeldent godt selskap innen denne sektoren, sier Tommy Olsen, daglig leder i TrønderEnergi Invest AS i en pressemelding.

- Vi er meget godt fornøyd med valget av TrønderEnergi Invest AS som ny strategisk investor i Biokraft AS, sier Håvard Wollan, daglig leder i Biokraft AS.

- Vi skal produsere store mengder klimanøytral energi, og et nært samarbeid med et stort ledende energiselskap var naturlig, legger Wollan til.

- Klimanøytral bioenergi

Biokraft AS er i gang med realiseringen av første prosessanlegg for produksjon av klimanøytral bioenergi fra kategori 2 biomasse fra norsk oppdrettsnæring. Det første anlegget skal etter planen starte energiproduksjonen i løpet av 3. kvartal 2011.

- På sikt vil vi produsere og levere opp mot 200 GWh pr år klimanøytral energi i form av bio-olje og biogass. Dette gir store reduksjoner i CO2-utslipp, sier Håvard Wollan.

Kategori 2 materiale er materiale med risiko for dyre- og fiskesykdommer. Blant annet selvdød fisk og klinisk syk fisk fra oppdrettsanlegg for laks og ørret. Materialet kan utnyttes til tekniske formål, kompost og biogass, og skal holdes adskilt fra kategori 3 materiale (fra frisk fisk) og prosesseres i eget anlegg.

Ny løsning for oppsamling og håndtering

Biokraft AS sitt datterselskap Biokraft Marin AS skal medio 2011 starte levering av sine nye tjenester relatert til oppsamling og håndtering av kategori 2 marin biomasse fra norske oppdrettsanlegg. Det nye tilbudet implementeres ved bruk av flere båter som skal betjene oppdrettslokaliteter regionvis, slik at regionale barrierer ikke krysses. Båtene som benyttes skal også kun frakte kategori 2 biomasse, og vil ikke benyttes til frakt av annen biomasse. Biomassen vil foredles til klimanøytral bioenergi som igjen anvendes av oppdrettsrelatert industri.

- Ved å bruke egne båter og implementere regionvis oppsamling gir vi oppdretterne det tilbudet de ønsker seg, og en løsning som innebærer lavest mulig smitterisiko, sier Håvard Grøntvedt, daglig leder i Biokraft Marin AS.

- En fullgod løsning

De nye tjenestene er resultat av grundig forarbeid og samarbeid med blant andre Mattilsynet, Stiftelsen Rubin, Lerøy Seafood Group ASA, Marine Harvest Norway AS, NTNU, FHL og NSL. Det var Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL) som bidro til at Biokraft AS for ett år siden tok initiativ til utviklingsarbeidet med ny og bedre beredskap og nye løsninger for oppsamling og håndtering av kategori 2 biomasse for norsk oppdrettsnæring.

- I dialog med oppdrettere og Mattilsynet har vi som bransjeorganisasjon registrert behov for en bedre løsning for oppsamling og håndtering av kategori 2 biomasse, slik at oppdretterne ikke løper noen form for unødvendig omdømmerisiko. Jeg mener Biokraft Marin’s nye tilbud bør være en fullgod løsning i så måte, hvor kategori 2 biomasse blir håndtert fullt ut forskriftsmessig og omdannes til klimanøytral energi, sier fagsjef Svein Reppe i Norske Sjømatbedrifters Landsforening. 

Mer om Biokraft AS
Biokraft AS arbeider for nye og bedre løsninger for håndtering av biomasse og foredling til klimanøytral bioenergi, til beste for samfunn og miljø. Biokraft AS og datterselskapet Biokraft Marin AS samarbeider nært med norsk oppdrettsnæring, med bransjeorganisasjoner og med kunnskapsmiljø som bl.a. NTNU for å utvikle de beste løsningene. Biokraft AS har sitt hovedkontor i Trondheim.

Mer om TrønderEnergi Invest AS
TrønderEnergi Invest AS er et investeringsselskap som investerer i en finans- og en industriportefølje. Selskapet deltar aktivt som eier i selskap i den industrielle porteføljen. TrønderEnergi Invest AS er et datterselskap av TrønderEnergi AS. 
 
Relaterte artikler
- Biogass av død fisk kan lønne seg 07.07.2010
Veileder næringen om fiskebiprodukter 02.11.2009
Kapasitet for kategori 2 materiale av biprodukter 06.07.2009
Resultater fra tilsyn med fiskebiprodukter 2009 06.07.2009
Ikke kapasitet til å håndtere død og syk fisk 11.06.2009