Eksportpris kr 74,42 for fersk laks i veke 5

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 3,86 kroner frå veke 4 til veke 5 i 2022.

I veke 5 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 74,42 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 5,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 5 enda på 17.327 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 4,6 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 18.163 tonn.

I veke 5 vart det eksportert 366 tonn frosen laks, og prisen var 62,06 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2022 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
5 17 327 74,42 366 62,06
4 18 163 70,56 691 65,91
3 17 699 72,97 495 67,57
2 17 600 72,05 523 65,97
1 18 114 67,32 590 65,12

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.