Fjerner krav om frysing av oppdrettsfisk

En ny EU-forordning gir næringsaktører mulighet til å slippe å fryse laks fra oppdrett som som skal spises rå.

Det må imidlertid framlegges dokumentasjon på at oppdrettsfisken er fri for parasitter og dokumentasjonen skal godkjennes av Mattilsynet. Forordningen trer i kraft i EU allerede ved utgangen av 2011. EØS-prosessen er i gang, og Mattilsynet vil sende regelverket ut på høring etter nyttår, melder Mattilsynet.

Ikke parasitter i tørrfôr til oppdrettslaks

I dagens regelverk (animaliehygieneforskriften) er det frysekrav for alle fiskerivarer når de skal spises rå eller nesten rå, enkelte fiskerivarer som skal kaldrøykes og enkelte marinerte og/eller saltede produkter. Dette fordi det er vanlig med parasitter i fisk som er i sjøen, spesielt Anisakis Simplex og Pseudoterranova decipien, og disse kan gi infeksjon (kvalme, oppkast, magesmerter eller feber) dersom de konsumeres levende.

Les også: Sushirestauranter måtte stenge 19.09.2011

Parasitter dør ved steking, koking, tørking, sterk salting eller frysing. Det er imidlertid dokumentert at oppdrettslaks (salmo salar) som er fôret på tørrfôr hele livet, ikke inneholder slike parasitter. Det har derfor vært praksis i lang tid i Norge å unnta oppdrettslaksen (salmo salar) fra frysekravet, opplyser Mattilsynet.

Les også: EFSA har vurdert parasitter i fisk 15.04.2010

Andre oppdrettsarter kan også unntas

Mattilsynet har arbeidet for å få denne praksisen inn i regelverket og i den nye forordningen, (EU) No 1276/2011, er unntaket tatt inn. Den gir også åpning for at andre oppdrettsarter som er fôret på tørrfôr kan unntas. Det er imidlertid krav om at virksomhetene skal fremlegge dokumentasjon (prosedyre) som skal godkjennes av kompetent myndigheter der de dokumenterer at fiskerivaren ikke representerer noen risiko med hensyn til parasitter.

Les også: Lite parasitter i oppdrettstorsk 10.10.2011

Forordningen spesifiserer ikke detaljene om hvordan denne prosedyren skal være, men dokumentasjonsansvaret vil i hovedsak ligge hos næringsmiddelforetakene. Det vil også, både for oppdrettslaks og nye oppdrettsarter som får fritak, bli et krav om at må foreligge en form for oppfølging etter at fritaket er gitt som verifiserer at betingelsene for fritaket fremdeles er gjeldende.

Mattilsynet vil, i forbindelse med høring på nyåret, komme tilbake til hvordan tilsynet vil håndtere kravet om godkjenning av prosedyren nasjonalt og vil i den forbindelse involvere næringen.