Utvider advarsel mot dypvannsfisk

Bambuskorall og blålange. Foto: Havforskningsinstituttet

HARDANGER: En ny undersøkelse viser at det er høye nivåer av kvikksølv i brosme og blålange fra ulike posisjoner i Hardangerfjorden.

Mattilsynet utvider derfor advarselen mot å spise brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika/Bleikneset (Husnes), melder Mattilsynet.

Samtidig opprettholder Mattilsynet den eksisterende advarselen mot å spise lange fisket innenfor en linje mellom Tørvikbygd og Jondal i Hardangerfjorden/Sørfjorden. Spis heller ikke skjell plukket fra Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes i Sørfjorden. Gravide og ammende bør ikke spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes.

Nye undersøkelser viser høye funn

Bakgrunnen for endringen av kostholdsrådet er rapporten «Miljøgifter i fisk og fiskevarer 2011: Kvikksølv i djupvassfisk og skaldyr frå Hardangerfjorden samt miljøgifter i marine oljer» som Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) har utført for Mattilsynet. I tillegg er eksisterende kostholdsråd bekreftet av resultatene fra Sørfjorden i rapporten «Overvåking av miljøforholdene i Sørfjorden 2010 – TA 2824/2011» som er utført for Klima- og forurensingsdirektoratet (Klif) av NIVA.

Undersøkelsen fra NIFES viser at området med forhøyet kvikksølv i dypvannsfisk er større enn tidligere antatt. Derfor utvider vi kostholdsrådsonen for brosme og blålange., sier Harald Nordås, seniorrådgiver i Mattilsynet.

Nytt kostholdsråd

Det nye kostholdsrådet for Sørfjorden/Hardangerfjorden blir dermed:

Ikke spis brosme og blålange fisket innenfor en linje mellom Flornes (Tysnes) og Breidvika/Bleikneset (Husnes) i Hardangerfjorden/Sørfjorden. Spis heller ikke lange fisket innenfor en linje mellom Tørvikbygd og Jondal i Hardangerfjorden/Sørfjorden. Ikke spis skjell plukket fra Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes i Sørfjorden. Gravide og ammende bør ikke spise krabber, hummer eller stasjonær fisk fanget i Sørfjorden innenfor en linje mellom Grimo og Krossanes.

Ikke spis fiskelever

På generelt grunnlag er det gitt advarsel mot å spise fiskelever fra selvfangst innenfor skjærgården (grunnlinjen), på grunn av generelt forhøyete nivå av miljøgifter som akkumuleres i lever.

Du har ansvar for selvfangst

- Når det gjelder fiske og fangst til eget bruk, må fisker/konsument selv ta ansvaret for både kvaliteten og for at maten er trygg, sier Nordås. 

Før sanking av blåskjell må man alltid først sjekke blåskjellvarselet for om det er registrert algegifter i skjell i området.

Råd for at du skal kunne vurdere mattryggheten

Høyt inntak av miljøgifter har uheldige effekter på helsen. Effektene inntrer ikke før det har samlet seg opp en viss mengde av stoffet i kroppen. Derfor er det inntaket av miljøgifter over tid som har betydning.

Mattilsynet gir råd som fritidsfiskere/konsumenter av selvfangst kan støtte seg til for å vurdere om selvfangstet sjømat er trygg. Mattilsynets råd er basert på vitenskapelige undersøkelser og vurderinger gjort av ekspertkomiteer.

- Mattilsynet gir råd om å begrense inntaket av selvfangst når det er kjent at fisk og sjømat fra forurensede havner, fjorder og innsjøer har innhold av uønskede stoffer som overskrider grenseverdiene, avslutter Nordås.

Les også: Nytt kostholdsråd i Hordaland 08.11.2010
Les også: Høye kvikksølvnivåer i dypvannsfisk 07.11.2010