Eksportpris kr 50,38 for fersk laks i veke 1

Illustrasjonsfoto: Tom Haga / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 3,63 kroner frå veke 53 i 2020 til veke 1 i 2021.

I veke 1 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 50,38 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 6,7 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 1 enda på 18.590 tonn, tilsvarande ein auke på 36,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 13.597 tonn. Merk at det normalt er låge eksportkvanta i veker der jul og nyttår inngår.

I veke 1 vart det eksportert 228 tonn frosen laks, og prisen var 53,57 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2021 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
1 18 590 50,38 228 53,57

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.