Eksportpris kr 62,03 for fersk laks i veke 30

Illustrasjonsfoto: NFD

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 4,02 kroner frå veke 29 til veke 30 i 2021.

I veke 30 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 62,03 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 6,1 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 30 enda på 19.460 tonn, tilsvarande ein auke på 0,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 19.289 tonn.

I veke 30 vart det eksportert 253 tonn frosen laks, og prisen var 58,28 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2021 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
30 19 460 62,03 253 58,28
29 19 289 66,05 462 60,82
28 17 066 64,69 488 58,02
27 18 410 59,85 335 58,62
26 18 688 59,17 360 58,94
25 19 385 60,12 490 58,60
24 17 738 61,45 383 54,53
23 17 277 57,64 368 61,68
22 17 993 59,59 237 58,46
21 15 977 63,53 403 57,07
20 14 746 68,48 279 53,89
19 14 863 71,08 479 54,85
18 14 137 65,06 267 53,32
17 14 629 65,74 552 56,74
16 16 234 61,13 250 58,46
15 17 979 60,99 161 64,01
14 15 144 65,17 225 54,90
13 14 286 65,25 202 58,80
12 20 495 62,06 443 52,79
11 17 699 59,97 276 50,92
10 16 959 62,79 351 51,12
9 17 969 63,31 447 51,40
8 16 754 55,51 385 47,36
7 19 128 51,14 415 50,73
6 20 115 51,21 629 48,08
5 19 322 47,31 495 50,78
4 20 045 47,94 425 47,68
3 19 141 49,81 262 49,97
2 18 720 46,55 422 47,37
1 18 590 50,38 228 53,57

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.