Eksportpris kr 71,32 for fersk laks i veke 51

Brønnbåten «Steigen». Foto: Havyard

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 0,45 kroner frå veke 50 til veke 51 i 2021.

I veke 51 i 2021 var eksportprisen for fersk laks 71,32 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 0,6 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 51 enda på 18.099 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 29,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 25.735 tonn. Merk at det normalt er låge eksportkvanta i veker der jul og nyttår inngår.

I veke 51 vart det eksportert 378 tonn frosen laks, og prisen var 62,35 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2021 Fersk laks Frosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
51 18 099 71,32 378 62,35
50 25 735 71,77 578 64,23
49 23 597 65,06 807 63,15
48 23 677 61,11 418 60,29
47 24 322 61,84 730 60,83
46 24 388 58,13 793 57,37
45 24 527 54,86 679 58,66
44 25 120 56,09 660 58,87
43 24 174 57,98 486 57,53
42 22 881 59,63 640 57,83
41 24 509 58,39 806 55,85
40 25 798 55,33 733 57,96
39 26 410 53,54 660 54,73
38 26 728 52,88 640 60,71
37 25 827 53,43 563 56,99
36 26 422 52,30 688 59,43
35 24 787 54,41 556 61,93
34 23 881 54,08 640 60,78
33 22 000 56,91 486 54,68
32 21 558 59,08 337 60,48
31 20 239 58,52 199 56,78
30 19 460 62,03 253 58,28
29 19 289 66,05 462 60,82
28 17 066 64,69 488 58,02
27 18 410 59,85 335 58,62
26 18 688 59,17 360 58,94
25 19 385 60,12 490 58,60
24 17 738 61,45 383 54,53
23 17 277 57,64 368 61,68
22 17 993 59,59 237 58,46
21 15 977 63,53 403 57,07
20 14 746 68,48 279 53,89
19 14 863 71,08 479 54,85
18 14 137 65,06 267 53,32
17 14 629 65,74 552 56,74
16 16 234 61,13 250 58,46
15 17 979 60,99 161 64,01
14 15 144 65,17 225 54,90
13 14 286 65,25 202 58,80
12 20 495 62,06 443 52,79
11 17 699 59,97 276 50,92
10 16 959 62,79 351 51,12
9 17 969 63,31 447 51,40
8 16 754 55,51 385 47,36
7 19 128 51,14 415 50,73
6 20 115 51,21 629 48,08
5 19 322 47,31 495 50,78
4 20 045 47,94 425 47,68
3 19 141 49,81 262 49,97
2 18 720 46,55 422 47,37
1 18 590 50,38 228 53,57

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.