Eksportpris kr 78,00 for fersk laks i veke 47

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 7,45 kroner frå veke 46 til veke 47 i 2022.

I veke 47 i 2022 var eksportprisen for fersk laks 78,00 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 10,6 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 47 enda på 22.492 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 2,0 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 22.962 tonn.

I veke 47 vart det eksportert 518 tonn frosen laks, og prisen var 82,37 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2022Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
47 22 492 78,00 518 82,37
46 22 962 70,55 553 79,01
45 24 421 68,43 751 84,56
44 23 740 70,76 371 85,27
43 23 779 70,64 722 84,86
42 25 004 72,09 466 89,59
41 25 531 72,88 651 80,52
40 24 934 69,38 709 87,99
39 26 236 65,67 573 81,06
38 27 882 64,55 501 82,58
37 25 816 64,49 635 83,22
36 25 032 61,80 722 83,88
35 24 010 61,94 585 87,02
34 24 160 64,62 719 86,83
33 22 368 69,86 549 90,75
32 20 183 73,83 510 94,63
31 18 577 75,23 261 91,08
30 18 358 74,23 438 89,23
29 18 927 80,74 401 110,04
28 17 935 88,52 272 105,23
27 16 656 90,29 475 101,63
26 16 407 93,13 425 81,91
25 16 619 97,43 222 103,98
24 15 317 98,43 335 82,10
23 13 618 96,66 432 93,56
22 16 537 95,88 355 102,22
21 14 301 95,13 329 86,89
20 13 367 92,71 98 103,99
19 16 113 97,65 395 78,97
18 13 902 108,21 239 78,09
17 14 245 107,75 236 96,65
16 13 181 98,93 176 80,16
15 12 041 94,63 81 80,14
14 17 628 93,21 374 74,43
13 16 023 84,16 223 76,16
12 17 129 83,53 397 83,13
11 17 326 78,28 252 68,99
10 16 738 83,23 202 72,26
9 16 643 83,75 411 73,06
8 17 513 87,92 216 72,47
7 17 933 87,60 428 70,36
6 17 680 77,55 320 66,84
5 17 327 74,42 366 62,06
4 18 163 70,56 691 65,91
3 17 699 72,97 495 67,57
2 17 600 72,05 523 65,97
1 18 114 67,32 590 65,12

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.