Eksportpris kr 78,14 for fersk laks i veke 33

Illustrasjonsfoto: NFD

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 2,12 kroner frå veke 32 til veke 33 i 2023.

I veke 33 i 2023 var eksportprisen for fersk laks 78,14 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 2,6 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

22 698 tonn fersk laks

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 33 enda på 22.698 tonn, tilsvarande ein auke på 7,8 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 21.060 tonn.

I veke 33 vart det eksportert 419 tonn frosen laks, og prisen var 89,35 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2023Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
33 22 698 78,14 419 89,35
32 21 060 80,26 342 89,83
31 20 469 83,28 302 96,95
30 19 604 86,14 285 96,00
29 17 898 92,67 125 105,03
28 17 844 97,02 272 93,06
27 19 220 94,90 276 111,66
26 17 238 92,04 299 101,20
25 16 792 89,46 139 101,43
24 17 359 100,75 337 98,91
23 18 299 110,08 260 94,03
22 15 666 112,95 388 89,66
21 15 492 108,65 449 97,19
20 11 512 110,87 319 100,00
19 15 822 108,66 409 93,28
18 13 735 112,37 253 95,90
17 17 281 111,63 266 103,11
16 16 060 120,57 390 95,03
15 15 265 113,39 394 98,37
14 11 722 109,21 298 96,36
13 17 460 111,04 396 99,72
12 15 972 117,32 642 92,99
11 13 786 122,88 598 92,42
10 13 901 118,23 693 89,16
9 15 004 119,48 760 90,57
8 14 905 112,46 654 89,30
7 14 851 103,22 415 89,70
6 15 269 93,30 270 97,25
5 16 946 93,07 343 87,22
4 16 916 89,77 306 92,69
3 16 564 94,98 246 92,93
2 15 402 97,51 391 84,48
1 14 932 89,67 126 76,18

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 2022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.