Eksportpris kr 99,87 for fersk laks i veke 3

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk ned med 8,98 kroner frå veke 2 til veke 3 i 2024.

I veke 3 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 99,87 kroner per kilo, tilsvarande ein nedgang på 8,2 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

14 622 tonn fersk laks

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 3 enda på 14.622 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 8,7 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 16.016 tonn.

I veke 3 vart det eksportert 358 tonn frosen laks, og prisen var 91,95 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2024Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
3 14 622 99,87 358 91,95
2 16 016 108,85 475 88,00
1 12 105 112,90 175 100,85

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.