Eksportpris kr 109,18 for fersk laks i veke 5

Illustrasjonsfoto: Marius Fiskum / Norwegian Seafood Council

Eksportprisen for fersk laks gjekk opp med 4,70 kroner frå veke 4 til veke 5 i 2024.

I veke 5 i 2024 var eksportprisen for fersk laks 109,18 kroner per kilo, tilsvarande ein oppgang på 4,5 prosent samanlikna med veka før. Det syner nye tal frå Statistisk sentralbyrå (SSB).

13 511 tonn fersk laks

Eksportkvantumet for fersk laks i veke 5 enda på 13.511 tonn, tilsvarande ein reduksjon på 11,9 prosent frå veka før, då eksportkvantumet var 15.342 tonn.

I veke 5 vart det eksportert 342 tonn frosen laks, og prisen var 83,99 kroner per kilo. Sjå meir om statistikken nedst i denne artikkelen.

Tabell: Eksport av laks

År 2024Fersk laksFrosen laks
Veke Tonn Kr/kg Tonn Kr/kg
5 13 511 109,18 342 83,99
4 15 342 104,48 374 86,97
3 14 622 99,87 358 91,95
2 16 016 108,85 475 88,00
1 12 105 112,90 175 100,85

 

Statistikk for tidlegare år
Eksportprisar for laks i år: 20232022, 2021, 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010.

Meir om statistikken
Vekerapporten viser eksport av fersk, kjølt og frosen oppalen heil laks, med og utan hovud og med alle vektklassar og kvalitetar inkludert. Også fisk som vert seld på kontrakt er inkludert i statistikken. For frosen laks er biprodukt utelatne. Den rapporterte prisen er verdien ved passering over norsk grense, og inkluderar mellom anna frakt- og terminalkostnader. Frå og med 2012 er utvalde varenummer 03.02.1411, 03.02.1419, 03.03.1311 og 03.03.1319, etter endring i norsk tolltariffnomenklatur. I perioden 2000-2011 var utvalde varenummer 03.02.1201, 03.02.1202, 03.03.2201 og 03.03.2202.